Yrittäjä iloitsee sääntelyn purkamisesta: "Tienvarsimainonta on pienyrittäjälle elinehto"

Topin Maatilamyymälän yrittäjä Topi Laitinen Juankosken Muuruvedeltä on äärimmäisen iloinen siitä, että tienvarsimainonta muuttuu elokuussa yrittäjän kannalta helpommaksi.

Elokuun 15. päivä voimaan tuleva maantie- ja ratalain muutos helpottaa mainosten ja opasteiden asettamista teiden varsille. Aikaisemmin tähän on tarvittu lupa, mutta jatkossa riittää ilmoittaminen Ely-keskukselle. Tilapäisiä vaali-, huvi- ja hääilmoituksia saa viedä tien varteen jatkossa jopa ilman ennakkoilmoitusta, mutta nekään eivät saa vaarantaa liikenneturvallisuutta. Uusi laki vahvistettiin 29. kesäkuuta.

Laitinen kertoo taistelleensa viranomaisten kanssa jo 17 vuotta yrityksensä tienvarsimainoksista oikeusasteita myöten.

– On ollut vaikeaa käsittää sitä, että yhteiskunnassa ollaan pienyrittäjiä vastaan. Meille pienyrittäjille tienvarsimainonta on elinehto. Toivon, että jatkossa saan keskittyä olennaiseen, eli työllistämään ihmisiä ja palvelemaan asiakkaita.

Laitinen sanoo, että asiakkailta tulee toisinaan palautetta siitä, että opastuksen pitäisi olla vieläkin näkyvämpää. Laitinen sanoo huomanneensa itsekin, että entuudestaan tuntemattomaan määränpäähän suunnistaessa opastuksen on hyvä olla näkyvää. Hän muistuttaa, että hänenkin asiakkaistaan suurin osa on vieraspaikkakuntalaisia, joten tienvarsimainokset ovat erittäin tärkeitä.

– Maaseutumatkailuyrittäjyys loppuu, jos kielletään kertomasta, missä yritykset ovat.

Laitisen mielestä tienvarsimainonnan vapauttaminen on positiivinen avaus byrokratian purkamisessa. Hän kuitenkin toivoo, että lupamenettelystä siirryttäisiin ilmoitusmenettelyyn myös muissa asioissa.

– Ilmoituksen vaatimien on kuitenkin hyvä, että viranomainen voi kontrolloida toiminnan asiallisuutta.

Opasteet ovat herättäneet keskustelua myös Ikeassa. Esimerkiksi Kuopiossa on takavuosina keskusteltu siitä, ettei pohjoisen suunnasta tuleville matkailijoille saatu moottoritien varteen Ikeaan ohjaavaa opastetta. Suomen Ikean viestinnän asiantuntija Annika Stubbe kertoo, että tienvarsimainonnan vapautuminen on huomioitu heillä, mutta päätöksiä uusista opasteista ei ole vielä tehty.

– Tarkastelemme nyt uusien opasteiden tarvetta kaikissa kuudessa yksikössämme.

Liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja Eeva Ovaska kertoo, että pysyvästä ilmoituksesta on jatkossa tehtävä ilmoitus ely-keskukseen. Jos ely-keskuksesta ei 30 päivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä oteta yhteyttä, mainoksen saa asettaa paikalleen ilmoituksen mukaisesti.

– Alunperin ministeriössä lähdettiin keventämään sääntelyä tilapäisten ilmoitusten osalta. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, että höllennyksiä voidaan tehdä myös pysyviä mainoksia koskeviin säännöksiin.

Ovaskan mukaan isoin muutos uudessa laissa koskee nimenomaan pysyviä mainoksia, sillä käytännössä tilapäisiä mainoksia on jo nykyisinkin saanut laittaa tien varteen ilman lupaa. Ovaskan mukaan ministeriö toivoo lakimuutoksen tuovan helpotusta etenkin maaseudun yrityksille, joilla on tarve mainostaa toimintaansa tienkäyttäjille.

– Sääntelystä poistuu nyt myös tarpeellisuusvaatimus. Aiemmin tienvarsimainonta on ollut lähtökohtaisesti kiellettyä, mutta siihen on voinut saada poikkeusluvan erityisen tarpeen vuoksi.

Ovaska sanoo, että uuden lain mukaan mainos ei saa kuitenkaan vaarantaa liikenneturvallisuutta. Lisäksi mainoksen tulee sopeutua ympäristöön.

– Ympäristöön soveltumista ei ole määritelty kovin täsmällisesti. Käytännössä sillä tarkoitetaan lähinnä sitä, ettei mainos saa pilata maisemaa.

Tienvarsimainonnan kustannukset yrittäjälle pienenevät