Almilasta määräaikainen professori Sibelius-Akatemiaan

Kapellimestari Atso Almila on valittu Sibelius-Akatemian kapellimestari- ja orkesterikoulutuksen määräaikaiseksi professoriksi. Almilan uusi tehtävä alkaa ensi vuoden elokuun alussa, kun toimen nykyinen haltija, professori Leif Segerstam jää eläkkeelle.

Almilan professuuri jatkuu siihen asti, kunnes toimi saadaan täytettyä meneillään olevassa hakumenettelyssä.

Almila (s. 1953) on kokenut kapellimestari ja kapellimestarien kouluttaja. Hän on työskennellyt Sibelius-Akatemiassa aiemminkin.