Esitys: Kuopiolta 50 000 euroa toiminta-avustusta Kanttilalle

Kuopion kaupunginjohtaja Petteri Paronen esittää kaupunginhallitukselle, että Minna Canthin talo ry:lle annetaan 50 000 euron toiminta-avustus.

Summa on tarkoitettu yhdistyksen toiminnan aloittamiseen, Minna Canthin talon eli Kanttilan remonttikartoituksen tekoon, projektin käynnistämiseen, tiedotukseen ja henkilöstökuluihin.

Avustus on tarkoitus myöntää yleishallinon muihin kehittämishankkeisiin varatuista määrärahoista.

Kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 13.2.

Minna Canthin talo ry:n perustajina toimivat Paavo Lipponen, Atte von Wright, Harry Dunkel, Pekka Kantanen, Anja Lappi ja Seppo Karvinen.

Yhdistyksen tavoitteena on kunnostuttaa Kanttila yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Mukana ovat muun muassa Savonia-ammattikorkeakoulu ja Savon ammatti- ja aikuisopisto.