Poleenin salin tekniikkaa korjataan hiljaisena aikana

Pieksämäen Kulttuurikeskus Poleenin saliin tehdään tänä vuonna korjauksia, joihin käytetään Pieksämäen kulttuuritoimen tämän vuoden 120 000 euron investointimääräraha.

Salin tekniikka kaipaa joiltakin osin korjaamista, samoin valokatto. Myös istuinten päällyskankaat olisi uusittava.

Päällysteiden uusiminen saattaa jäädä tehtäväksi seuraavana vuonna, jolloin investoinnit jatkuvat. Korjauksia tehdään hiljaisena aikana kesällä.

Kulttuuritoimi esitti salin muutostöihin 400 000 euron määrärahaa tälle vuodelle ja 300 000 euron määrärahaa seuraavalle vuodelle, mutta saa talouden tiukkuuden takia rahasta vain osan.

Kaupunginvaltuusto myönsi liikuntatoimelle 100 000 euroa urheilutalon sisäpuolisiin korjauksiin, mutta liikuntatoimi esittää määrärahan käyttämistä Harjun koulun lähiliikuntapaikkaan, jota varten on haettu myös avustusta.

Kirjastotoimi uudistaa kirjastojärjestelmänsä.