Georges Bataille: Uskontoteoria

Suom. ja saatesanat Roni Grén. niin & näin 2016. 103 s.

Filosofia on yksilön valmiiksi tulematon rakennustyömaa. Ranskalaisen kirjailijafilosofin ja antropologin Georges Bataillen (1897−1962) klassinen teos korostaa keskeneräisyyttään.

Tutkiessaan tietoisuuden liikettä loogisena ja väljästi ajallisena jatkumona Bataillen kirjoituksessa yhdistyy moninaista vaikutetta kuten hegeliläinen dialektiikka, nietzscheläinen dynamiikka, useat nykyfilosofiset katsannot sekä marxismi, mytologia ja uskonnot. Verraten hankalasti luettavat havainnot liukuvat erilaisin siirtymin subjektin ja objektin sekä maallisen ja jumalallisen välillä.

Bataille korostaa inhimillisen ajattelun sitoutumista reaalitodellisuuteen.

Tietoisuus tarkastelee objektien maailmaa ulkopuolisina asioina. Eläinten olemistapaan vedoten Bataille näkee ihmistietoisuuden vastapainona ”eläimyyden”, jonkinlaisen tuntemattomaan luontoon mieltyvän alkuolemisen. Ihmistietoisuudella ei ole siihen eläimille ominaista välitöntä läheisyyttä.

Hakiessaan vähintään tiedostamattaan paluuta tuohon universaaliin immanenssiin, tietoisuuden kosketuskohtina ovat runollisuus ja pyhyys. Mutta koska varsinainen tavoite, syvä alkuoleminen, on tietoisuudelle reaalisesti vieras, poeettisuuden ja pyhyyden välittämä kokemuskin lopulta on taipumus mitätöidä eli järkeistää objektiiviseksi asiaksi asioiden joukossa.

Bataille tarkastelee arkaaisen ihmisen ominaisuutta irtautua asioiden maailmasta pyhässä uhraamisessa. Rituaalinen juhla tavallaan hämärsi tietoisen todellisuuden ja yksilöllisen – hurmoksen ilmapiirissä – jumalallisuutta kohti. Viime kädessä uhri ja juhla ovat silti nekin yhteydessä profaanin tarpeisiin, jotka sitten inhimillisen kehityksen kuluessa lujittuivat.

Myöhemmin ihminen etsiytyi likemmäksi välittömän ”eläimyyden” vaistomaista motiivia etenkin uskontojen sisäkohtaisuudessa ja sotien ulkokohtaisuudessa.

Universaalina virtaavan tietoisuuden sijasta löydettiin kuitenkin päämäärähakuisuutta ja pysyvyyttä.

Sotilaallisessa ja aineelliseen tuottamiseen muuttuvassa järjestyksessä henki älyllistettiin ideamaailmaksi. Transsendenssina koetaan älyllisyys, ei jumalallisuutta, sillä rationaalinen dualismi torjuu pyhyyden profaanin puolelle.

Dualismin asemasta aistimellista vapauttaan etsivä tietoisuus tarvitsi jumalallista epäjärjestystä, intohimoa ja halua.

Tuolloin järjen moraali oli korvattava niin, että myös jumaluus (kristinuskossa tutulla tavalla) uhrataan. Kuolemassaan Jumalan nähdään myöntävän ihmiselle pelastuksen; subjektin ja objektin yhteisyyttä kuvastavan asian, joskaan ei vieläkään niiden universaalisena sulautumisena.

Ihmisyyden ja jumaluuden etäisyys huipentui teollisen kehityksen myötä.

Bataille kuvaa, että jumalallisen ja tämänpuoleisen eron kasvaessa jäljelle jää vain maallinen tuottaminen, kun taas pelastus siirtyy tuottamattomaan, kokonaan tuonpuoleiseen.

Mutta itse tietoisuuden tavoitteellisuuden, myytin tieteellistämisen ja elämän profaanin järjestyksen aiheuttamien sovittelujen vastapooliksi Bataille jatkuvasti haastaa tietoisuutta liukumaan kohti suvereenia itsetietoisuutta, universaalia ihmisyyttä eli mahdotonta.

Hehkuvimmillaan naurun, kyynelten ja ekstaasin läpi hahmottuu elinvoimaa, jossa voima kohtaa ajatuksen. Se vaatii ajattelun avointa liikettä.

Tämän tutkailuun Bataille vaikeakielisesti mutta palkitsevasti tässä tarkasti suomennetussa klassikossa kutsuu.

Teppo Kulmala

Uusimmat

Kirjat

Johanna Laitila: Lilium regale

Hannu Niklander: Euraasian muistot

Mikko Porvali: Kadonneen kaupungin varjo. Karelia Noir 3

Mark Twain: Huckleberry Finnin seikkailut

Anu Holopainen: Sydänhengitystä

Jarmo Saarti: Ya Mo - Merkintöjä sisäisen karkotuksen ajalta

Pirita Tolvanen: Paroni - Jarno Saarisen elämä

Aleksanteri Kovalainen: Kansallinen herätys

Päivi Alasalmi: Unten puutarha ja muita satuja

Suonna Kononen: Mystiset metsätyömiehet ja keskikaljacowboyt. Retkiä suomikantriin ja sen persoonallisuuksien pariin.

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.