Miguel de Unamuno - Traaginen elämäntunto. Suom. Tapani Kilpeläinen, jälkisanat Tuukka Tomperi.

<p> <i>Miguel de Unamuno </i><i>Traaginen elämäntunto. Suom. Tapani Kilpeläinen, jälkisanat Tuukka Tomperi.</i></p><p><b>niin&näin Tampere 2009. 479 s. </b>Espanjalainen <b>Miguel de Unamuno</b> (1864-1936) oli omana aikanaan merkittävä romaanikirjailija, mutta myös kiistelty ja ristiriitainen filosofi.</p><p>Unamunolta on suomennettu tähän mennessä kaksi filosofista romaania, <i>Pyhän miehen uhri</i> (1983) ja <i>Usva</i> (1997).</p><p>Elämänfilosofina Unamuno ei tehnyt jakoa kirjallisuuden ja filosofian olemuksen välillä, vaan sotaa käytiin hänen mielestään elämän ja järjen välillä.</p><p>Järki on elämän kannalta rajoittava ja jähmettävä kategoria, joka nielaisee aidon filosofisen tunteen ja alkuperäisen intuition.</p><p>Intuitiossa on tietoa, tunnetta ja aavistusta. Se on luonteeltaan visionääristä.</p><p>Filosofian syvin olemus oli Unamunon mukaan esitietoisessa, alkuperäisessä ja persoonallisessa elämyksessä.</p><p>Tästä näkökulmasta Unamuno tarkasteli uskontoa, sielun olemassaoloa, Jumalaa ja kuoleman jälkeistä elämää. </p><p>Uusplatonikko <b>Plotinoksen</b> tavoin Unamuno ajatteli, että syy siihen miksi maailma luotiin, on samankaltainen asia kuin se, miksi sielu on ylipäätään olemassa. </p><p>Tiedon alkuperä on esitietoisessa intuitiossa, jonka pohjana on ihmisen olemassaolo maailmassa. </p><p>Tässä hän lähestyy eksistentialismia ja <b>Kierkegaardin</b> ajattelua.</p><p>Unamunon filosofia pohjaa paradokseihin ja ristiriitaisten väitteiden olemassaoloon.</p><p>Elämänfilosofina hän halusi kumota teknisen ja abstraktin järjen hegemonian ja yksipuolisuuden, ja tarjota tilalle traagisen elämäntunnon katoavan ja ikuisen maailman taistelusta.</p><p>Ken jaksaa kahlata Unamunon teoksen kaiken myrskyn ja kiihkon, ristiriidat ja paradoksit läpi, ei saavuta välttämättä sielulleen rauhaa, mutta hänen uteliaisuutensa elämää ja maailmaa kohtaan saattaa lisääntyä. Siksi tämän klassikon suomeksi saattaminen on pieneltä kustantamolta merkittävä teko.</p><p><i>HANNU WAARALA</i> </p>