Edelläkävijänä metsänhoidossa

Metsänhoidon vaatimuksia päivitetään määräajoin, jotta ne vastaavat toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Suomen uudistettu metsäsertifioinnin PEFC-kriteeristö valmistui kesäkuussa.

PEFC-kriteeristö on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja talou-dellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. Sertifioinnin tavoitteena on saavuttaa tasapaino kestävyyden eri osa-alueilla.

Samalla kun PEFC-metsät kasvavat yhä paremmin, niiden arvokkaat luontokohteet on suojeltu, ja metsiin syntyy koko ajan lisää luonnon monimuotoisuudelle arvokkaita piirteitä.

Vesiensuojelu, metsien monikäyttö ja muiden sosiaalisten seikkojen huomioon ottaminen on myös sertifioinnissa tärkeää.

Suomen metsistä yli 90 prosenttia on PEFC-sertifioituja. Silti sertifikaatin merkitys on monille vielä vieras asia, eivätkä aiheeseen liittyvät termit helpota sen ymmärtämistä.

Metsänomistajien osallistuminen metsäsertifiointiin on vapaaehtoista.

PEFC-sertifioinnin voima syntyy metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden hyvin kattavasta sitoutumisesta, eri osapuolten yhteistyöstä, korkeasta ammattitaidosta ja pyrkimyksestä ottaa käyttöön lakeja vaativampia käytäntöjä, joita parannetaan jatkuvasti.

PEFC-sertifioidun metsän omistaja harjoittaa kestävää ja vastuullista metsätaloutta ja varmistaa oman puunsa menekin.

Metsäsertifioinnissa on alusta lähtien ollut useita monimuotoisuuden turvaamiseen tähtääviä vaatimuksia: arvokkaat elinympäristöt, säästöpuusto, kulotus ja vesistöjen suojakaistat.

Sertifioinnilla on ollut merkitystä erityisesti säästöpuiden jättämisessä. Ne ovat hakkuissa säästettäviä puita, joiden annetaan jäädä metsään pysyvästi.

Pystyyn jätetyt puut monipuolistavat metsien rakennetta ja mahdollistavat vanhoja puuyksilöitä elinympäristönä käyttävien lajien esiintymisen myös nuorissa metsiköissä.

Säästöpuiden kuollessa metsiin syntyy lahopuuta, joka tarjoaa elinympäristöjä suurelle joukolle metsälajeja.

Metsälajeista noin neljännes on jossakin elinkiertonsa vaiheessa riippuvainen lahopuusta.

Kuluttajat edistävät kestävää metsätaloutta valitsemalla tuotteita, joiden valmistuksessa on käytetty sertifioiduissa metsissä kasvanutta puuta. PEFC-sertifikaatti kertoo puu- ja paperituotteiden ostajille, että raaka-aine on tullut kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Jotta tuotetta voidaan myydä sertifioituna, tarvitaan sertifioidun raaka-aineen lisäksi sertifioitu puunhankintaketju.

Maailman metsistä vain kymmenesosa on sertifioitu ja niistä kaksi kolmasosaa PEFC-vaatimusten mukaisesti.

Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän metsätalouden eteen on tehtävä vielä paljon töitä. Suomessa olemme edelläkävijöitä, ja kaikkien tahojen osallistumista tarvitaan myös jatkossa.

Anu Islander

Metsäasiantuntija

Metsäteollisuus ry

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Lukijan Sanomat

Mikkelissä vahvistuisi Itä-Suomen kirjasto-osaaminen

Tuulimyllyistä ongelmajätettä

Menneisyyden kanssa tilillä

Kaikkea turvetta ei kannata hylätä

Netin on oltava aina apuna

Huumorin kukkien poimintaa

Vesakkomyrkytyksen vastustus toi mharvinaisen voiton

Itä-Suomen asema on tasapuolinen

Miksi ovet ovet kiinni turisteilta?

Suomi on lähdössä vaaralliselle tielle muiden velkojen maksajaksi

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.