Elämän-kaaressa

Ihmisen elämä on jaettu eri ikäkausiin, joilla on oma sosiaalinen ja taloudellinen merkityksensä yhteiskunnassa.

Elämänkaari-käsite auttaa jäsentyneesti hahmottamaan ihmisen elämää vastasyntyneestä vauvasta harmaahapsiseen vanhuuteen.

Nuoruus on esivaihe kohti aikuisuutta. Aikaisemmin nuoruuden ja aikuisuuden välinen nivelvaihe oli selkeämmin tunnistettavissa. Tämän päivän nuori taas ei halua aikuistua, ja aikuinen haluaa olla jatkuvasti ikinuori.

Kolme tärkeintä aikuisuuden tunnusmerkkiä ovat olleet perhe, vakaa sosiaalinen elämänjärjestys sekä erityisesti miehillä kokopäivätyö. Nämä tunnusmerkit ovat luonnollisesti edellyttäneet mitattavissa olevaa taloudellista riippumattomuutta. Ne ovat olleet kypsän aikuisuuden sosiaalisia kriteereitä, mutta ovatko enää.

Siirtymistä lapsuudesta nuoruuteen ja nuoruudesta aikuisuuteen kuvataan usein sosialisaatioprosessin kautta. Tässä perheen ja myös koulun osuus on perinteisesti ollut merkittävä. Ne ovatkin antaneet selkeän ja jokseenkin vakaan aikuisen mallin.

Näiden instituutioiden rinnalle on kehittynyt valtaisa media- ja virtuaalimaailma, joka houkuttaa ja myös alistaa ja ahdistaa nuoren ja kokemattoman ymmärryksen. Ikätovereiden kanssa koettavat fantasiaseikkailut kuuluvat tämän ajan sosiaaliseen siirtymäriittiin, jossa vanhemmilla on lähinnä rahoittajan rooli.

Uusi aikuisuus rakentuu uuden yhteiskunnallisen ideologian mukaan yksilöiden kautta, joiden elämää määrittävät yksilöllisten tarpeiden tyydyttäminen ja modernin aikuisuuden institutionaalisten rakenteiden kieltäminen, tai ainakin ajallinen karttaminen.

Mihin ikäkategoriaan sijoittuvat ne, jotka ovat biologisesti kypsiä ja täysi-ikäisiä, mutta jotka eivät täytä kypsän aikuisiän perinteisiä sosiaalisia kriteereitä.

He ovat aikuisia, jotka valinnoillaan toteuttavat omia tavoitteitaan, mutta eivät ole valmiita perheen perustamiseen, säännölliseen elämään, eivätkä välttämättä pitkäaikaisiin työsuhteisiin, jos niitä nyt yleensä onkaan tarjolla.

He valitsevat yksilöllisten tarpeittensa ja mieltymyksiensä pohjalta oman elämänpolkunsa. Valinnoillaan he kyseenalaistavat modernin yhteiskunnan aikuisiän sosiaaliset tunnusmerkit. Kyse ei ole ehkä niinkään tarkoitushakuisesta toiminnasta, vaan uudenlaisten mahdollisuuksien käyttämisestä.

Tosin nämä moninaiset mahdollisuudet saattavat lisätä myös stressiä ja väärien valintojen tekemistä. Mahdollisuuksien sukupolvesta voi kasvaa stressaantunut sukupolvi, joka tavoittelee täydellisyyttä ja varoo epäonnistumista

Riittääkö tämän päivän aikuiselle perhe, vakaa elämän rytmi ja vakituinen työ. Mahdollisuuksien yhteiskunta tarjoaa kaikenlaisia toimintakulttuureita, jotka asettavat uudenlaiseen valoon perinteiset aikuisuuden yhteiskunnalliset tuntomerkit.

Uuden vuosituhannen aikuisuus koetaan muunakin kuin velvollisuutena ja suorittamisena. Siinä korostuu voimallisemmin vapauden, narsismin jopa hedonismin piirteitä, jotka aikuiskulttuuri privatisoi omaan käyttöönsä.

Täydellisyyden vaatimus ja yksilöllisyyden ylikorostaminen voivat aiheuttaa erilaisuuden sietämisen kaventumista ja eriarvoisuuden lisääntymistä. Syrjäytyneitä ovat tässä arvomaailmassa kaikki ne, jotka eivät täytä täydellisyyden tunnusmerkkejä.

Mikko Löppönen Kuopio

Uusimmat

Lukijan Sanomat

Suomesta Pohjoismaiden houkuttelevin matkailumaa

On aika kiittää KYSin ja Harjulan loistavaa hoitoa

Isoäiti kulutti kestävästi

Terveisiä Antti Rinteelle

Yliopisto-opetusta muokattava

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan lastenhoitajia

Brysselin viikkokatsaus

Kuihtuva maataloutemme odottaa vaihtoehtoja

Veroistako löytyy pelastus?

Akateemisesti koulutettujen riisto jatkuu

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.