Vahvasti liioiteltu

Metsähallituksen päätös kieltää verkkokalastus valtion vesillä ympärivuotisesti Saimaalla on vahvasti liioiteltu. Se ei perustu uhanalaisten kalakantojen hoito-ohjelmiin, eikä juuri hyväksyttyyn saimaannorpan suojelustrategiaan.

Täyskielto on lisäksi ristiriidassa niin kalastuslain kuin Metsähallituksen aiempien omienkin periaatteiden kanssa.

Metsähallitus on laatinut hoito- ja käyttösuunnitelmia hallinnoimilleen vesille. Niissä suojelutoimet on sovitettu yhteen alueiden muiden käyttömuotojen kanssa.

Tuorein ja kattavin on marraskuun lopussa hyväksytty saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma. Sen laatimisessa Metsähallitus oli keskeisessä roolissa.

Suunnitelmien valmisteluvaiheissa kuultiin kalastusalueita ja vesien omistajia. Yhteisesti hyväksyttiin ne toimenpiteet, joilla saimaannorppaa suojellaan. Tärkeimpänä keinona on 15.4.-30.6. väliseksi ajaksi kuuttien suojaksi sovittu verkkokalastuskielto sekä pyydystyyppiasetus, joka kieltää myös aikuisille norpille vaaralliset pyyntitavat ympärivuotisesti.

Nyt Metsähallitus yllättäen kieltää verkkokalastuksen kokonaan valtion viidellä vesialueella. Täyskielto on valmisteltu salassa kuulematta paikallisia, vakituisia tai vapaa-ajan asukkaita ja naapurivesialueiden omistajia.

Päätös on julkisen vallan käyttöä, ja siihen tulee soveltaa hallintolain mukaisia menettelyjä eli kuulla asianosaisia ennen päätöksentekoa. Tätä ei tapahtunut.

Valtion vedet Pihlajavedellä, Haukivedellä ja Puruvedellä ovat ja ns. kotivesiä sekä paikallisille saariston asukkaille että vapaa-ajan asukkaille.

Verkkokalastuksen kieltäminen paikallisilta on kyseenalainen, ellei jopa laitonta muualla kuin kansallispuistossa.

Kalastusasetuksen mukaan paikalliseen väestöön kuuluvalla henkilöllä, jolla ei ole omistusoikeuteen tai muuhun erityiseen oikeussuhteeseen perustuvaa kalastusoikeutta, on oikeus saada lupa kalastaa valtiolle kuuluvalla vesialueella.

Lain mukaan kalastusta järjestettäessä on otettava huomioon lain mukaiset tavoitteet. Tämä koskee myös Metsähallitusta.

Ammattikalastuksen salliminen troolilla ja nuotalla turvaa muikkukantojen talteenoton, mutta entä verkoilla pyydettävät kuhakannat? Ne ovat Haukivedellä vahvat ja paikallisten ammattikalastajien mukaan parhaat juuri valtion vesillä.

Verkkokalastuskieltoa on perusteltu uhanalaisten kalakantojen turvaamisella.

Esimerkiksi Puruvedellä se on täysin perusteeton, sillä lohet ja taimenet ovat kalastusalueen tai osakaskuntien istuttamia kalastettavaksi.

Esimerkiksi valmisteilla olevassa järvilohen hoito-ohjelmassa Puruvettä ei ole edes mainittu, koska se ei ole vaellusreitillä.

Totaalista verkkokalastuskieltoa Saimaalle ovat vaatineet lähinnä Luonnonsuojeluliitto ja vihreät. Vaatimus hylättiin hallitusneuvotteluissa, mutta silti Metsähallitus on ryhtynyt toteuttamaan sitä.

Kalastusalueet ja osakaskunnat ovat jo omilla päätöksillään suojelleet sekä norppaa ja lohikalakantoja alueella, joka kattaa yli 40 prosenttia Saimaan pinta-alasta. Nyt on aika seurata ainakin viiden vuoden ajan mittavien toimien vaikuttavuutta.

Mikä on kalastusasioista vastaavan maa- ja metsätalousministeriön ja ministerin kanta Metsähallituksen yksipuoliseen täyskieltoon? Siunasiko ylilyönnin Metsähallituksen luontopalveluja ohjaava ympäristöministeriö?

Harry Härkönen Kalatalousneuvoja ProAgria Etelä-Savo Kalatalouskeskus

Uusimmat

Lukijan Sanomat

Verenvaihdolla kohti toimivampaa eduskuntaa

Turpeentuotannosta on pidettävä kiinni

Pääsisinkö lääkäriin, onko rahaa maksaa vuokra?

Politiikka pilasi soten ja metsänhoidon

Ratkaisu löytyy kotimaasta

Maakunnan lapsiperheet uudistusta vailla

Nuorten on ryhdyttävä toimimaan

Hakkuukeskustelussa päästävä pintaa syvemmälle

Perheen tuki kannattaa aina

Huonosti tiedotettu muutos

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.