Atria teki kovat kaupat

Atrian ja Saarioisten välinen esisopimus vahvistaa Atrian asemaa Suomen johtavana lihatalona merkittävästi.

Samalla liha-alan jako kahteen entisestään korostuu, kun Saarioinen myy koko lihanhankintansa, teurastuksensa ja lihanleikkuunsa Atrialle.

Naudanlihan, sianlihan ja broilerinlihan markkinoilla vain HKScan ja Atria ovat suuria.

Ilman lihantoimitussopimusta kauppaa ei olisi syntynyt, koska mikään yhtiö ei tee lihalla yhtään mitään, ellei sille ole selvää ja varmaa osoitetta.

Teurastus ja lihanleikkuu ovat toimintoja, joiden kannattavuus on aina ollut heikko. Jos esimerkiksi naudanlihan teurastus olisi mahdollista järjestää puhtaalta pöydältä, teurastamoja tuskin rakennettaisiin Kauhajoelle, Jyväskylään ja Outokumpuun. Sellaista puhdasta pöytää ei kuitenkaan ole, vaan ratkaisut on tehtävä niissä olosuhteissa, jotka ovat aikain saatossa muodostuneet.

Atriaa sai myös kovan brändin, sillä Jyväbroilerit kuuluu kauppaan. Atria aikoo myös säilyttää Kangasalan Sahalahdella broileriteurastamon. Se onkin järkevää, sillä sopimustuotantotilat on tehtaan ympärillä.

Kauppa on vastaus kansainvälisen kilpailun kiristymiseen. Onko kauppa hyväksi myös kuluttajalle, sen ratkaisee kilpailu- ja kuluttajavirasto.