Ekovoimala Itä-Suomeen

Suomessa ollaan jäljessä jätteidenpoltossa verrattuna Euroopan maihin. Syynä tähän on ollut ympäristöministeriön sekä luonnonsuojeluväen asenteet. Ensisijaisesti on haluttu - aivan oikein - ehkäistä jätteiden syntymistä ja edistää kierrätystä. On pelätty, että poltto on liian helppo tie ja se estää edellä kerrotut tavoitteet.

Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa. Jätemääräyksiä ollaan kiristämässä ja parhaillaan kaavaillaan säädöksiä, jonka mukaan puuta, biohajoavaa eikä muutakaan palavaa jätettä saa tuoda kaatopaikoille vuoden 2016 jälkeen.

Kun tällaiset säädökset tulevat voimaan, ainoa järkevä jätteen käsittelytapa on polttaminen. Tällä hetkellä jätettä pääpolttoaineenaan käyttäviä voimalaitoksia toimii Suomessa kolme - kaikki eteläisessä Suomessa. Lisäksi rakenteilla on kolme laitosta eteläiseen Suomeen, yksi Vaasaan ja yksi Oulun seudulle.

Itä-Suomessa on selkeä paikka ekovoimalalle. Voimala tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää Itä- ja Keski-Suomen jätteet ja niistä saatava energia, täällä oleva energiaosaaminen sekä saada uusia työpaikkoja. Ekovoimalaitoksen rakentaminen työllistäisi satoja henkilöitä ja valmistuttuaan se tarjoaisi useita kymmeniä työpaikkoja sekä käyttäisi merkittävästi ulkopuolisia kunnossapito- ja kuljetuspalveluita.

Sen jälkeen kun Etelä ja Länsi-Suomeen suunnitteilla olevat jätteenpolttolaitokset toteutuvat, ei Itä-Suomelle jää sijaa vastaavalle laitokselle ja jätteemme on kuljetettava muualle poltettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että maksamme jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä maakunnan ulkopuolelle ja jätteen sisältämä energia käytetään muualla samalla, kun vastaava energia Itä-Suomessa tuotetaan muilla polttoaineilla.

Varkaus tai Kitee Kahdeksan Itä-Suomessa ja Keski-Suomessa toimivaa jätehuoltoyhtiötä ovat yhteistyössä selvittäneet ekovoimalaitoksen sijoitus- ja toimintaedellytyksiä Itä-Suomeen. Selvityksessä on päädytty esittämään sijoituspaikaksi Varkauden Riikinnevan aluetta. Toisena sijoitusvaihtoehtona on Kitee.

Kiteen ongelmana on kuitenkin energian hyötykäyttö paikallisen Puhos Boardin ajauduttua konkurssiin. Varkaudessa puolestaan energiatarpeen kausivaihtelu tuo ongelmia. Kesällä energian kysyntä on vähäistä edellyttäen energian varastointitoimenpiteitä. Varkaudessa päättäjät joutuvat ratkaisemaan kysymyksen oman aluelämmön, Stora Enson tehtaalta ostettavan tai ekovoimalalta ostettavan energian välillä.

Paljon keskustelua on herättänyt se, riittävätkö Suomen jätevirrat täyttämään kaikkien rakenteilla tai suunnitelmissa olevien jätteen polttolaitosten raaka-ainetarpeen ja kuinka kauas jätettä kannattaa kuljettaa poltettavaksi. Kuljettaminen maksaa, lisää liikennettä ja aiheuttaa pakokaasupäästöjä. Näin ollen jäte tulisi käsitellä mahdollisimman lähellä muodostumispaikkaansa.

Yhdyskuntajätettä syntyy Suomessa noin 2,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Jätehuoltoyhtiöiden selvitysten mukaan Itä- ja Keski-Suomen jätelaitosten kautta kulkee jätettä 300 000 tonnia vuodessa. Tästä määrästä enimmillään puolet olisi mahdollista hyödyntää kannattavasti pääpolttoaineena paikallisessa ekovoimalaitoksessa kaukolämmön ja sähkön tuotannossa.

Toimii Euroopassa Läntisen Euroopan alueella toimii yhteensä noin 400 jätteenpolttolaitosta, jotka käyttävät jätettä yhteensä noin 50 miljoonaa tonnia. Jätteenpolton kärkimaihin kuuluvat Tanska, Ruotsi, Hollanti ja Saksa, jotka ovat lisäksi erittäin tehokkaita kierrättäjiä. Tanskassa jätteitä poltetaan noin viisitoista kertaa ja Hollannissa sekä Ruotsissa liki kymmenen kertaa enemmän kuin Suomessa.

Minulla on ollut mahdollisuus tutustua Tanskassa pienessä Aarsin kaupungissa olevaan jätteiden polttolaitokseen. Laitos on kaupungin ruutukaava-alueella ja on huomattavan siisti. Jätekasoja ei ole. Autot kippaavat jätepaalit suoraan kattilan kitaan. Paalit palavat alusta loppuun eikä ympäristössä ole ollut nähtävissä olevia tai aistittavia ongelmia.

Kaatopaikkasijoittamisesta tulee lähivuosina yhä kalliimpaa, koska varsinaisen jätemaksun lisäksi perittävä jätevero tulee vähitellen nousemaan (40 euroa/t). Vuonna 2013 jäteveroa peritään jo 50 euroa jätetonnilta. Tämä antaa jätettä polttoaineena käyttävälle ekovoimalaitokselle hyvän taloudellisen lähtökohdan. Jätemaksut eivät arvion mukaan tulisi olemaan kaatopaikkasijoitusta suuremmat.

Päästöt hallittavissa Biojätteitä kerätään nykyisellään erilleen kaikissa taajamissamme ja ne käsitellään kompostoimalla Varkaudessa ja Outokummussa sekä mädättämällä Iisalmessa. Osalle tästä jätteestä on tulossa parempi käsittelyvaihtoehto, jos Pieksämäen biokaasulaitoshanke toteutuu.

Biojätteen, paperin, pahvin, metallin ym. erilliskeräys tulee jatkumaan eikä niitä ole tarkoitus ohjata polttoon jatkossakaan. Jätteen määrän vähentäminen on edelleenkin jätehuollon ensisijainen tavoite ja jätteiden hyödyntäminen materiaalina toissijainen.

Jätteenpoltossa pelkona ovat usein päästöt. Tosiasiassa jätteenpolttoasetuksen tiukat päästörajat ovat pienemmät kuin tavanomaisissa puu-, hiili-, turve- ja öljyvoimaloissa. Jätteen energian hyödyntäminen sähkönä ja lämpönä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kun jätteellä korvataan fossiilisia polttoaineita. Vastaavasti biohajoavan jätteen määrä vähenee kaatopaikalla vähentäen näin kaatopaikkojen metaanipäästöjä.

Jätehuoltoyhtiöiden ekovoimalaitoksen sijoituspaikaksi esittämä Riikinneva on Itä- ja Keski-Suomea ajatellen liikenteellisesti keskeisellä paikalla. Jätteenpolton keskittäminen Varkauteen vahvistaisi omalta osaltaan energiaosaamisen keskittymää, toisi kehittymisedellytyksiä alueen elinkeinoelämälle ja vahvistaisi ammattikorkeakoulun energia-alan koulutusta ja tutkimusta.

Nyt on päätösten aika.

Kirjoittaja on Pohjois-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Hengitähän hyvä ihminen välillä – Kiireestä ja hötkellyksestä on tullut uusi kansantauti

Suometsillä on valtava merkitys hyvivointivaltiolle

Yhteistyö on voimaa varkaiden narauttamisessa

Siirrymmekö Eriksen aikakauteen?

Kuopio säästää – joitakin hankkeita pitää lykätä tai unohtaa ne kokonaan

Keskusta puhuu hallituksessa kuin oppositiossa

Sunnuntain vaaleissa pelissä oikeusvaltio ja sananvapaus

EU on oma sisämarkkinamme

Kiinalaiset eivät pelasta meitä

Rauhansopimus tuotti Nobel-palkinnon

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.