Irti rajoista Itä-Suomessa

Kuopion Kauppakamarin hallituksen tuore puheenjohtaja Arto Herranen ja Savon maakuntajohtajat Matti Viialainen ja Jussi Huttunen ovat kaikki esittäneet itäsuomalaisen yhteistyön tiivistämistä yli kunta-, seutu- ja maakuntarajojen.

Tarvitsemme tuottavampaa ja tehokkaampaa hanketoimintaa alueidemme eduksi. Rajojen piirtelystä tulisi irtautua tekemisiin. Itä-Suomessa muun muassa teknologiakeskus Teknian siirtyminen Teknopolis Oyj:n omistukseen, Kuopion ja Joensuun liittoyliopisto, nk. Kainuun mallin tulokset sekä uuden EU-ohjelman resurssit avaavat jokainen ovia toimintamalleille, joilla tehostaa toimintaa.

Meidän itäsuomalaisten olisikin hyvä keskittyä enemmän tekemisten arviointeihin eikä linnoittautua alueidemme sisälle.

Kaikkien kaupunkikeskuksien on toimittava kehittämisessä yhteistyömoottoreina. Kuopion seudulla on tällä hetkellä erityisen oiva tilaisuus tiivistää seutu- ja alueyhteistyötä tällä saralla. Jokainen kaupungin päättäjä tunnistaakin oman velvollisuutensa toimia seutujensa tiennäyttäjänä. Resurssien yhdistely vahvistaisi alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa, jota nyt tarvittaisiin.

Kainuun malli on eräs ratkaisu, josta kannattaisi ottaa opiksi. Siellä toimii laajalla alueella oma alueellinen EU-ohjelmien kilpailutus- ja hallintokoneisto, joka on maakunnallinen vapaa toimija (Kainuun Etu Oy).

Tämän tyyppinen liittoutuma avaisi muuallakin Itä- Suomessa mahdollisuuden parempaan yritysyhteistyöhön, unohtamatta kuitenkaan laadukasta EU:n hallinnointikoneistoa. Kysymys on siten ensisijaisesti toiminnan ja hallinnon sisällöistä eikä alueellisista rajoista.

Irti seutu- ja alueajattelusta

Elinkeinorakenteemme kasvukeskukset ja veturiyritysten verkostot rakentuvat itsenäisesti, ilman kuntarajoja.

Elinkeinopoliittinen toimintaympäristö ei tunnusta eivätkä ne kunnioita vahvojenkaan kuntien toiveita. Tämän vuoksi alue- ja rakennepolitiikka tulee toimeenpanna olemassa olevien yritysten osaamisten ja yritysten omien verkostojen ohjaamina. Suuntaviittoina kannattaa käyttää yritysten omia verkottumisrakenteita ja pyrkiä hyödyntämään niitä eri toimialoilla tehokkaasti.

Esimerkiksi Pohjois-Savon tulevaisuuden toimialat ovat pitkälti keskittyneet tällä hetkellä Kuopion Savilahden ympäristöön. Tulevaisuutta ja uutta yritystoimintaa rakennetaan samanaikaisesti paljon myös muualla kuin Savilahden ympäristössä. Kaikki nämä yritysverkostot tulisi osata hyödyntää. Uusi osaamiskeskusohjelma luo onneksi uusia mahdollisuuksia koska sekään ole kuntarajojen vanki.

Itä-Suomessa kaivannaisteollisuutemme nostaa myös hyvin voimakkaasti päätään. Kainuusta on nousemassa kansainvälisesti arvioiden erityisen mittava nikkelikaivos - Talvivaara. Näiden haasteiden edessä tarvitsemme yhteistyöosaamista kaikilla tasoilla ja alueilla. Tässä tekemisessä ei pärjää mikään yksittäinen yritys eikä yksittäinen alue. Tarvitaan uutta tekemisten verkottumista.

Myös matkailu on verkottumista matkailukeskuksiensa sisällä ja kesken.

Matkailuala kasvaa ja kehittyy, mutta hitaammin, jos emme tiivistä yhteistyötä yli kuntarajojen. Tämä on erityisen tärkeää matkailun kansainvälinen kilpailukyvyn kannalta. Tässä ei edes Kuopion kokoluokka riitä yksin.

Haasteena on saada mukaan kaikki matkailuyritysverkossa olevat kunnat ja siellä toimivat yritykset. Kuntarajat tulisi siis ylittää ja jättää taka-alalle. On irrottauduttava seutu- ja alueajattelusta.

Hallinnointi erilleen toimeenpanosta

Vahvat yritysverkostot ovat jo hyvin laaja-alaisia käsittäen koko Itä-Suomen tai koko Suomen alueen ja monessa tapauksessa verkostot ovat levittäytyneet kansainväliselle tasolle.

Yrityksissä on myös tarvittava kehittämisosaaminen, mutta se ei toimi, mikäli EU-hallinnointi- ja kilpailutus jää huonolle tolalle. Hallinnointi tulisi hoitaa erillään hankkeiden toimeenpanosta. Tämä on meille välttämätön askel, jotta saavuttaisimme paremman tehokkuuden EU:n kehittämis- ja hanketyössä.

Siksi Matti Viialaisen, Jussi Huttusen sekä työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöjen näkemyksiä tulisi kuunnella huolella. Juuri hallinnointi ja kilpailutus tulee viedä yli rajojen ja toimeenpano yrityksiin.

Alue- ja rakennepolitiikka tarvitsee oman tiikerinloikkansa. Se edellyttää liittoutumista niin Itä-Suomessa, maakunnissa kuin seuduillakin toimivien yritysverkostojemme kanssa.

Eikä pyörää tässä tarvitse keksiä uudelleen. Liittoutuminen ja työnjako ei ole uutta. Kysymys on tahdosta.

Kirjoittaja on kuopiolainen liikkeenjohdon konsultti ja hallitusammattilainen.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Suhde Venäjään jakaa Euroopan populisteja

Metsälain määräyksiä voi olla syytä tarkistaa

Voihan Vilkku sentään

Kauppasota voi laajeta talouskriisiksi vahingossa

Fiksut ruokakaupat auttavat asiakasta

Perusteita olisi pienentää Finnpulpia

Viisigee shakkinappulana

Viisuboikotti on lähellä antisemitismiä

Työstä palautumiseen tarvitaan myös lepopäiviä

Keskusta käynnisti hallituksen synnytystuskat

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.