Jokaiselle hakevalle löytyy sopiva ehdokas

Kuntavaalien valtakunnallinen tulos on jo melko pitkälti ratkaistu tasan viikon päästä illalla, vaikka varsinainen vaalipäivä (28.10.) onkin tuolloin vielä edessä. Huomenna alkava ennakkoäänestys nimittäin päättyy ensi viikon tiistaina. Todennäköisesti ennakkoäänestyksen suosio ei ainakaan heikkene neljän vuoden takaisesta. Silloin ennakkoon äänesti peräti noin 40 prosenttia kaikista äänestäneistä.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että varsinaisena vaalipäivänä ei enää kannata lähteä äänestämään. Ennakkoäänten valtakunnallinen jakauma noudattelee yleensä melko hyvin koko vaalin tulosta, mutta ei kuitenkaan riittävän tarkasti. Ennakkoon äänestävät ihmiset, jotka ovat varmoja puolueestaan ja ehdokkaastaan. Varsinaisena vaalipäivänä liikkeellä on enemmän myös kannastaan epävarmoja äänestäjiä, jotka lopulta saattavat ratkaista koko vaalin.

Yksittäisissä kunnissa ennakkoäänten ja varsinaisena vaalipäivänä annettujen äänten jakauma saattaa poiketa merkittävästikin. Erityisesti pienissä kunnissa muutamakin ääni voi muuttaa vaalin tulosta. Lisäksi on muistettava, että ennakkoon äänestäneiden osuus vaihtelee kunnittain todella paljon.

Ennakkoon äänestäminen on edelleen kohtalaisen helppoa, vaikka julkisuudessa onkin purnattu ennakkoäänestyspaikkojen vähentymisestä. Tosiasiassa ennakkoäänestyspaikkojen määrä ei ole kuntaliitoksista huolimatta käytännössä vähentynyt edellisistä kuntavaaleista. Paikkoja on nyt 883, kun niitä vuonna 2008 oli vain kuusi enemmän. Äänestämättä jättämistä ei siis voi perustella ainakaan äänestyspaikkojen vähyydellä.

Yhtä vähän sitä voi perustella valittamalla sopivien ehdokkaiden puutetta. Ehdokkaita on koko maassa 37125. Yhtä valtuustopaikkaa tavoittelee keskimäärin neljä ehdokasta, mikä on hieman enemmän kuin neljä vuotta sitten. Jokaiselle tosissaan hakevalla löytyy varmasti ehdokas, jota voi kipua tuntematta äänestää.

Apuna ovat näissäkin vaaleissa entiseen tapaan myös tiedotusvälineet, jotka ovat jo viikkojen ajan kertoneet aktiivisesti vaaleihin liittyvistä asioista. Jos uutiset tai muu tiedotusvälineiden julkaisema aineisto ei kiinnosta, sopivaa ehdokasta voi etsiä vaalikoneiden avulla. Niistäkin suurin osa löytyy tiedotusvälineiden nettisivujen kautta.

Äänestäminen kannattaa aina, vaikka yksi ääni ratkaisee vain harvoin. Demokratia tarkoittaa juuri sitä, että yksi ääni ei ratkaise. Vaaleissa mitataan äänestäjien tahtoa, joka koostuu kaikista annetuista äänistä.

Kuntavaaleissa suuri osa tekee äänestyspäätöksensä tarjolla olevien ehdokkaiden henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Moni etsii ns. hyvää tyyppiä.

Mielessä kannattaa sopivaa ehdokasta etsiessä kuitenkin pitää myös vaalijärjestelmä eli tapa, jolla äänet lasketaan. Suomessa jokainen annettu ääni lasketaan myös äänen saaneen ehdokkaan puolueen tai valitsijayhdistyksen hyväksi. Siksi on hyvä tutustua myös niiden tavoitteisiin.