Kamu haastaa kaikki

Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi Suomelle olla Euroopan turvallisin maa vuonna 2015.

Emme ole Euroopan turvattomin, mutta tavoitteen toteuttaminen ei synny ilman yksilötason sitoutumista ja osallistumista eikä ilman monen eri viranomaisen yhteistä ponnistelua. Turvallisuus on tulevaisuudessa erityisesti yhteistyötä.

Samalla se on meidän jokaisen omaa vastuuta omasta ja laajemmin yhteisön turvallisuudesta.

Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma vahvistettiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä viime kesäkuussa. Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallisempi huominen esittää 64 erilaista toimenpidettä.

Valtakunnallisen ohjelman vahvistaminen käynnisti Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimeenpanosuunnitelman. Itä-Suomen turvallisuussuunnitelma lyhennenimellä Kamu (Kaikki mukaan) on juuri valmistunut ja lähdössä laajalle jakelulle koko Itä-Suomeen.

Alueellinen turvallisuussuunnitelma voi pahimmillaan olla toistoa valtakunnallisen turvallisuusohjelman useista toimenpiteistä. Parhaimmillaan se voi olla tiivis maakunnallista ja paikallista turvallisuussuunnittelua luotaava toimenpideohjeisto, jota eri tahot yhdessä toimeenpanevat.

Kamu on esitys siitä, mitkä toimenpiteet ovat ensisijaisia Itä-Suomessa ja miten niihin viranomaisten ja kansalaisten yhteistyönä aiotaan vastata.

Alueellisen turvallisuuden toteutusvastuun kantavat valtion aluehallinnon lisäksi muut alueelliset toimijat, kunnat, järjestöt, yhdistykset ja elinkeinoelämä.

Kamu–Kaikki mukaan turvallisuustyöhön on kutsu, joka haastaa meidät kaikki.

Kamu korostaa niitä asioita, jotka ovat Itä-Suomessa erityisen tärkeitä. Tällaisia painopisteitä on seitsemän: yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen oma turvallisuusvastuu on yksi keskeinen painopiste. Turvallinen kasvuympäristö lapsille ja nuorille ja turvallinen elämä iäkkäille ovat kaksi seuraavaa painopistettä. Turvallinen ympäristö, yritysturvallisuus, turvallisuusyhteistyö ja turvallisuuden tietoperustan luominen ovat neljä muuta turvallisuuden aluetta.

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpano perustuu paljon väestön omalle turvallisuusvastuulle. Se on vastaesitys sille, mitä kesällä 2012 julkistettu suomalaisten turvallisuuskysely osoitti. Suomalaisilta kysyttiin kesäkuussa 2012, mitä asioita he pelkäävät.

Kyselyn mukaan suurimmat pelonaiheet ovat eriarvoisuuden kasvu, oma asema pienenä ihmisenä, yksinäisyys, irrallisuus ja työn riittävyys. Konkreettisina uhkina mainittiin ydinvoimaonnettomuudet, tietoverkkojen lamaantuminen, terrorismi, myrskyt ja suuronnettomuudet. Tulokset osoittivat yllättävästi, että kansalaiset eivät tunne voivansa vaikuttaa turvallisuuteen.

Turvallisuus on liikaa ulkoistettu viranomaisille.

Siksi on tärkeää, että vahvistetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia osallistua turvallisuustyöhön vapaaehtoisina ja korostetaan jokaisen vastuuta asuinalueensa, läheistensä ja henkilökohtaisesta turvallisuudesta.

Sellaista julkista turvallisuusverkostoa ei voi luoda, että yksilöllistä tai yhteisöllistä turvallisuusvastuuta ei tarvittaisi. Päinvastoin. Nykyistä enemmän tarvitaan ihmisten turvallisuustietoisuutta lisääviä kampanjoita ja viestinnän selkokielisyyttä.

Kuntalaisia tulee kannustaa monin tavoin paikalliseen turvallisuustyöhön.

Kamussa on erityisesti otettu huomioon ikääntyneen väestön turvallisuuden edistäminen. Kun tulevana sunnuntaina käynnistyy vanhustenviikko, voimme mainiosti pohtia, miten itäsuomalaisten ikääntyneiden turvallisuutta voidaan parantaa. Kun haluamme edesauttaa ikäihmisten elämistä omassa kodissa mahdollisimman pitkään, on turvallisuus tällöin keskeinen asia.

Vanhusneuvostoilla, järjestöillä, kylätoimikunnilla, seurakunnilla ja taloyhteisöillä on tärkeä rooli siinä, että iäkkäät ihmiset voivat osallistua erilaisiin oman asuinalueensa tapahtumiin ja sitä kautta kokea asumisympäristönsä turvalliseksi.

Kuntien kotipalvelukäynnillä voidaan arvioida hyvin iäkkään kotiasumisen turvallisuustilannetta. Onko johtoja kulkureitillä? Onko tärkeissä kodin liikkumispaikoissa turvakaiteet? Onko sänky liian korkealla? Toimiiko palohälytin? Ovatko rappuset liian korkeat eikä ulkoilu siitä syystä toteudu?

Paikalliset ja yksilölliset turvallisuustoimet voivat olla hyvin moninaiset.

Paikallisuus ja tuttuus antaa kasvot. Siksi alueellisen turvallisuustyön ja tekijöiden tulee tukea paikallista ja kuntakohtaista turvallisuutta. Kunnissa tunnistetaan paikalliset uhat ja mahdollisuudet.

Kamu ehdottaakin kuntakohtaisia toimintamalleja, joita käyttämällä on mahdollista estää iäkkäiden turvattomuutta ja yksinäisyyttä.

Kirjoittaja on Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Oppilaille palautettava oikeus numeroarvioon

Epäasialliseen vaikuttamiseen osataan varautua

Kahdet tärkeät vaalit ajoittuivat liian lähekkäin

Mökkeily ei hiivu vaan muuttaa muotoaan

Lisää liiketoimintaosaamista

Tuleeko meistä ikinä aikuisia?

Kirje pysäyttää kiireessä

Suhde Venäjään jakaa Euroopan populisteja

Metsälain määräyksiä voi olla syytä tarkistaa

Härskit myyjät kodeissamme

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.