Karttaharjoitus ei riitä

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää on uudistettu jo yli kymmenen vuoden ajan. Kansallinen terveysprojekti linjasi joukon kehittämisehdotuksia vuonna 2002. Niistä moni on myös toteutunut, kuten hoitotakuu, työnjaon uudistukset, hoitajareseptit ja koulutuksen lisäykset.

Kansallista terveyshanketta seurasi Paras-hanke, ja kesän korvalla tuli sosiaali- ja terveysministeriö ulos omine ehdotuksineen vahvoista peruskunnista tai sote-alueista. Monelta osin selvitystyö jäi puolitiehen. Esimerkiksi sairaanhoitopiirien ylläpitämien keskussairaaloiden asema ja ERVA-alueet jäivät jatkoselvittelyyn.

Suurimmat toiminnalliset ongelmat koskevat perusterveydenhuoltoa. Alueellinen lääkäripula on krooninen, eikä kunnilla ole ollut välineitä korjata tilannetta. Mutta myös erikoissairaanhoidossa on saatavuusongelmia.

Joissakin sairaanhoitopiireissä toteutetaan hoitotakuuta sakonuhalla. Yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä takkuaa edelleen lähtien hoitopalautteen puuttumisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on omassa työssään kirjannut joukon ongelmia, jotka ovat tuttuja useista aikaisemmista raporteista. Niihin on kiinnitetty huomiota myös Suomen Lääkäriliitossa ja Sitran selvityksessä Uusi terveydenhoidon rahoitus- ja ohjausjärjestelmä vuodelta 2010.

Suurimpia uhkia ja ongelmia ovat kuntien rahoitusvaikeudet, väestöryhmien väliset terveyserot, edellä mainitut palveluiden saatavuus- ja laatuongelmat, uhkaava työvoimapula ja kilpailu terveydenhuollon osaajista.

Epävarmuus julkisessa terveydenhuollossa heijastuu ammattinsa osaavan väen karkaamisessa yksityiselle puolelle myös erikoissairaanhoidosta. Tämän jatkuessa voi tulla hankaluuksia turvata jopa erikoissairaanhoidon päivystysvalmius.

Sosiaali- ja terveysministeriön jatkoselvittelyssä on myös kunnallisten terveyspalveluiden ja sairausvakuutusjärjestelmän yhteensovittaminen. Sekä Lääkäriliitto että Sitra pitävät monikanavaista rahoitusjärjestelmää eräänä pahimmista ongelmien aiheuttajista, ja siitä olisi usean eri tahon näkemyksen mukaan syytä päästä pikimmiten eroon.

Terveydenhuollon uudistamisessa olisi korkea aika unohtaa politikointi ja kilpailu siitä, kenen malli on paras. Kyseessä on vakava paikka, joka koskettaa kaikkia suomalaisia.

Asiakaslähtöisyys on avainsana. Perustason palvelut asiakas haluaa läheltä. Perusterveydenhuollon päivystyksen tulee olla maassamme kattava, mutta selvää on, ettei joka kylällä ole mahdollisuutta ympärivuorokautisiin palveluihin. Päivystystä onkin systemaattisesti keskitetty jo kymmeniä vuosia.

Sekä Sitra että Lääkäriliitto haluavat eriyttää palveluiden tuottajat ja maksajat. Tämän uskotaan parantavan kilpailua ja ennen kaikkea palvelujen laatua. Nyt kunnilla ei ole juuri mahdollisuutta ohjata erikoissairaanhoidon kustannuskehitystä, joka on riippuvainen tuotannon volyymistä.

Yksikanavainen kansallinen rahoitusjärjestelmä tai vain muutama rahoituksesta vastaava organisaatio voisi tuoda muutosta aikaan. Uuteen rahoitusjärjestelmään kanavoitaisiin julkisen terveydenhuollon rahoitus. Rahoittajan tulisi olla riippumaton palveluiden tuottajista. Asiakas voisi valita hoitopaikan ja lääkärinsä joko julkiselta tai yksityiseltä sektorilta. Mutta pelisääntöjen tulisi olla selvät.

Kelan, Kansaneläkelaitoksen, jo vuosia sitten esittämä malli tähtäsi kansalliseen terveysvakuutukseen. Kun valinnan vapaus joka tapauksessa lisääntyy sekä kansallisesti että EU-tasolla lähivuosina, tähän on pikimmiten valmistauduttava.

Parhaillaan on meneillään EU:n terveyspalveludirektiivin edellyttämä palveluvalikoiman valmistelutyö Suomessa. Julkisen terveydenhuollon toimintamallien ja rahoituksen uudistus on vähintään yhtä tärkeää kuin terveydenhuollon rakenteellinen kehittäminen.

Terveydenhuollon kustannuksien nousun hillitsemiseen on haettava uusia ratkaisuja, jotta väestölle voisi turvata yhdenvertaiset palvelut koko maassa.

Kansalaisen vastuu omasta terveydestään korostuu. Sitra viritteli jo mallia kannustavista elementeistä. Mutta asenteitakin voidaan muuttaa ennen niiden käyttöönottoa.

Omaa terveyttään ei voi tykkänään ulkoistaa. Tätä kirjoittaessani tuli Ruotsista uutinen tippuritapausten huikeasta lisäyksestä. Tämän arveltiin johtuvan osittain siitä, että sukupuolitaudit, mukaan lukien hiv/aids, voidaan hoitaa lääkkein entistä paremmin–yhteiskunnan kustannuksella tietenkin.

Valistuksella on yksilön vapautta korostavassa yhteiskunnassa jatkuva tilaus.

Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston professori Kuopion kampukselta.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Tuleeko meistä ikinä aikuisia?

Kirje pysäyttää kiireessä

Suhde Venäjään jakaa Euroopan populisteja

Metsälain määräyksiä voi olla syytä tarkistaa

Voihan Vilkku sentään

Kauppasota voi laajeta talouskriisiksi vahingossa

Fiksut ruokakaupat auttavat asiakasta

Perusteita olisi pienentää Finnpulpia

Viisigee shakkinappulana

Viisuboikotti on lähellä antisemitismiä

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.