Kiihkeyttä vaikea ymmärtää

Ruotsin kielen opiskelun tarpeellisuudesta, tarpeettomuudesta ja vahingollisuudesta kuultiin tiistaina todistelua eduskunnan sivistysvaliokunnan järjestämässä julkisessa kuulemisessa. Kuuleminen järjestettiin kansalaisaloitteesta, jossa vaaditaan ruotsin kielen muuttamista valinnaiseksi oppiaineeksi kaikilla kouluasteilla.

Allekirjoittajia aloitteella on yli 60 000. Se on niin paljon, että kansalaisaloite on käsiteltävä eduskunnassa kaikella vakavuudella. Siitä huolimatta kannattaa suhteuttaa: allekirjoittajia on vain hieman yli prosentti kaikista suomalaisista.

Mitään uutta julkinen kuuleminen ei asiaan tuonut. Aloitteen alulle panijat toistivat jo moneen kertaan kuullut perustelunsa, eivätkä aloitteen vastustajatkaan olleet keksineet mitään sellaista, joka olisi havahduttanut kuulijoita.

Niin sanotusta pakkoruotsista on meillä keskusteltu niin paljon, että uusia näkökohtia on vaikea löytää. Demokratiaan kuitenkin kuuluu, että keskustelu jatkuu niin kauan, kuin keskustella halutaan.

Ruotsin kieltä vastustetaan Suomessa kiihkeydellä, jota on vaikea ymmärtää. Vaikka ruotsin kielen opiskelun valinnaisuutta ajetaan monilla perusteilla, löytyy alta kuitenkin aina irrationaalista antipatiaa kieltä itseään kohtaan.

Ruotsin kieli on kuitenkin niin olennainen osa suomalaisuutta, että sen vastustaminen on kuin tappelemista oman peilikuvansa kanssa.