Kuopio uudisti farmasian

Tänä syksynä tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun ensimmäiset farmasian opiskelijat aloittivat opintonsa Kuopion korkeakoulussa.

Farmasian koulutuksen hajasijoittaminen herätti suurta vastustusta Helsingissä, etenkin kun aluksi kaavailtiin koko suomenkielisen farmasian opetuksen siirtämistä Kuopioon. Kuopion koulutus käynnisti suomalaisen farmasian murroksen, joka vei alan opetuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen merkityksen täysin uudelle tasolle.

Helsingin yliopiston farmasian opetus oli 1960-luvulla vanhoillista eikä vastannut muuttuvan terveydenhuollon tarpeita. Opetus perustui historialliseen kemiallis-kasvitieteelliseen tiedeperustaan eikä sillä ollut yhteyttä muun terveydenhuollon opetukseen.

Tuleville farmaseuteille ja proviisoreille ei opetettu mitään sairauksista tai ihmisen biologiasta ja vain vähän lääkkeiden vaikutuksista. Opiskeluun kuului aluksi kahden vuoden, myöhemmin vuoden pituinen harjoittelu, joka piti suorittaa ennen teoreettisten opintojen alkua.

Proviisoriksi valmistuminen saattoi kestää yli kymmenen vuotta. Apteekit olivat erillinen saareke terveydenhuollossa ja asiakkaalle sai kertoa lääkkeiden vaikutuksista vain jos asiakas sitä erikseen kysyi. Lääkkeiden valmistus apteekeissa oli vähäistä jo 1960-luvulla, sillä 90 prosenttia myydyistä lääkkeistä oli tehdasvalmisteita.

Päätökset farmasian koulutuksen aloittamisesta Kuopiossa tehtiin nopeasti vuonna 1972, ja ensimmäiset 20 proviisoriopiskelijaa aloittivat opintonsa syksyllä 1973.

Opetussuunnitelman pääarkkitehtina toimi Hannu Turakka. Hän oli yrittänyt uudistaa farmasian koulutusta Helsingissä, mutta alan professorit eivät nähneet siihen tarvetta. Suunnittelutyössä olivat keskeisesti mukana myös Osmo Hänninen, Martti Marvola, Mauno Airaksinen ja Eila Turunen.

Suunnitteluryhmä ei tyytynyt pelkästään farmasian koulutuksen uudistamiseen, vaan otti tavoitteekseen koko farmasian alan ammattikuvan muuttamisen.

Kuopion proviisorin koulutusohjelma poikkesi suuresti Helsingin vastaavasta. Pienen korkeakoulun piti toimia tehokkaasti, joten eri koulutusohjelmien perusopetusta pyrittiin yhdistämään mahdollisimman paljon.

Tehokkuuden lisäksi yhteiselle opetukselle oli myös muita syitä. Haluttiin lisätä ammattiryhmien välistä yhteistyötä ja ymmärrystä siitä, mitä kukin tekee terveydenhuollossa.

Kuopion korkeakoulun opetus oli alkuvaiheessa aidosti monitieteistä. Farmasian koulutukseen sisällytettiin runsaasti biotieteitä, lääkeaineoppia sekä yhteiskuntatieteellistä opetusta.

Ennakkoharjoittelu poistettiin ja sen tilalle tuli pakollinen puolen vuoden harjoittelu. Sen pystyi tekemään opintojen lomassa erikseen nimetyissä opetusapteekeissa. Proviisorin tutkinnon pystyi suorittamaan 5 vuodessa.

Ulkomailta saatujen kokemusten vaikutuksesta farmasian koulutukseen tuotiin uusi oppiaine, sosiaalifarmasia, joka herätti alalla ristiriitaisia mielipiteitä.

Farmasiassa lääkkeitä oli totuttu tarkastelemaan luonnontieteellisestä näkökulmasta. Sosiaalifarmasiassa lääkkeiden käyttöä, määräämistä ja jakelua tarkasteltiin osana terveydenhuoltojärjestelmää.

Lisäksi pyrittiin tuomaan esiin lääkkeiden käyttöön liittyvä ongelmia ja lääkehuollossa vallitsevia epäkohtia. Helsinkiin sosiaalifarmasian professuuri perustettiin vasta vuonna 2003.

Nykyisin Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos on yli 700 opiskelijan ja 160 työntekijän yhteisö, joka kouluttaa puolet maan farmaseuteista ja proviisoreista.

He kohtaavat apteekeissa päivittäin suomalaisten terveyden ja sairauden arjen, sillä kansalaiset tekevät vuosittain noin 70 miljoonaa apteekkikäyntiä. Lääkeneuvonta, lääkehoidon seuranta ja muu terveysneuvonta ovat oleellinen osa farmaseuttien ja proviisorien työtä.

Kuten koko terveydenhuolto, myös lääkeala muuttuu jatkuvasti. Vuonna 2010 voimaan tullut terveydenhuoltolaki painottaa moniammatillista yhteistyötä, näyttöön perustuvaa hoitoa sekä potilasturvallisuutta.

Itäsuomalainen farmasian opetus ja tutkimus on vastannut näihin haasteisiin lisäämällä koulutukseen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän tuntemusta ja hoidon vaikuttavuuden arviointia. Laitos on mukana myös Itä-Suomen yliopistoon perustetussa hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimuskeskittymässä.

Farmasian koulutuksen aloittaminen Kuopiossa on menestystarina. Päätöksiä uskallettiin tehdä nopeasti ja ne pantiin myös täytäntöön.

Kuopion farmasian koulutuksen suunnittelijat olivat 40 vuotta sitten tulevaisuuteen suuntautuvia. Näitä tulevaisuuden näkijöitä tarvittaisiin jälleen, kun sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ollaan uudistamassa.

Kirjoittaja on apteekkiopin pro­fessori Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Suhde Venäjään jakaa Euroopan populisteja

Metsälain määräyksiä voi olla syytä tarkistaa

Voihan Vilkku sentään

Kauppasota voi laajeta talouskriisiksi vahingossa

Fiksut ruokakaupat auttavat asiakasta

Perusteita olisi pienentää Finnpulpia

Viisigee shakkinappulana

Työstä palautumiseen tarvitaan myös lepopäiviä

Viisuboikotti on lähellä antisemitismiä

Keskusta käynnisti hallituksen synnytystuskat

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.