Läpinäkyvyys lisää paikkoja vaikuttaa

Suomen kuntaliiton keskiviikkona julkistama suuri kyselytutkimus kertoo, että kuntalaisten halu vaikuttaa kotikuntansa asioihin kansanäänestyksillä on selvästi kasvanut vuodesta 2004, jolloin asiaa kysyttiin edellisen kerran. Nyt julkistettu kysely toteutettiin viime syksynä, jolloin käytiin myös kuntavaalit.

Runsaat puolet kuntalaisista on sitä mieltä, että tärkeimmistä asioista pitäisi järjestää kunnallinen kansanäänestys. Näin ajattelevista lähes kaksi kolmasosaa on lisäksi sitä mieltä, että kunnanjohtajat pitäisi valita suoralla kansanvaalilla. Kaikista kyselyyn vastanneista vain vajaa puolet ajattelee samalla tavalla.

Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom saattaa olla oikeassa, kun hän arvelee kansanäänestyksien suosion kasvun syyksi Paras-hanketta. Lain tuntemia neuvoa-antavia kansanäänestyksiä on järjestetty pääosin vain kuntaliitosten yhteydessä. Liitoksia on poikinut juuri Paras-hanke.

Kunnanjohtajien valitsemisesta suorilla kansanvaaleille ovat puhuneet kuntalaisia enemmän poliitikot. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esitti tätä viime kesänä. Myös kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk.) on valmis harkitsemaan lainmuutosta, jos se lisää kuntalaisten aktiivisuutta.

Suora demokratia on luonnollisesti yksi tapa, jolla ihmisten mielenkiintoa ja vaikutushaluja paikallisiin asioihin voidaan kasvattaa. Kansanäänestyksissä vaihtoehdot ovat selkeät ja useimmilla esimerkiksi on kanta siihen, pitäisikö oma kunta liittää johonkin toiseen vai ei.

Valtiollisista vaaleista äänestäjiä kiinnostavat eniten presidentinvaalit. Todennäköisesti äänestysinto myös suorassa kunnanjohtajan vaalissa olisi tavallisia kuntavaaleja korkeampi.

Jos Paras-hankkeen vaikutukset nyt näkyvätkin kuntalaisten aktiivisuuden kasvuna, tilanne saattaa pian olla tyystin toisenlainen. Kuntaliitosten sijasta on nimittäin turvauduttu myös mitä moninaisimpiin yhteistyömalleihin, jotka käytännössä vievät kuntalaisten jokapäiväiseen elämään vaikuttavat asiat aikaisempaa kauemmaksi.

Päätöksiä ei enää tehdä peruskuntien lautakunnissa, hallituksissa ja valtuustoissa, vaan yhteistyöelimissä, joiden kokoonpanot ja toimivaltuudet eivät ole täysin selvillä edes kaikille luottamushenkilöille, tavallisista kuntalaisista puhumattakaan.

Toimivan demokratian ehtoja ovat hallinnon läpinäkyvyys ja selkeys. Mitä paremmin nämä ehdot toteutuvat kunnallishallinnossa, sitä enemmän kuntalaisilla on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin. Paras-hankkeen mukanaan tuoma yhteistyöryteikkö passivoi kuntalaisia. Se on väärä tie.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Ilmasto pysyy mielessä – Kunnatkaan eivät seuraa toimettomina sivusta

Grilli ei kuulu joukkoon

Eropiikki aina, kun Räsänen puhuu kirkosta

Yliopistojen todistusvalinta johtaa uusiin ongelmiin

Kannattaako metsien jatkuva kasvatus?

Väki keskittyy Kuopiossakin

Uusi nelivuotiskausi alkamassa

Keskusta kulkee kohti sukupolvenvaihdosta

Raha ei takaa vaalionnea, mutta yleensä auttaa

Varaus ei takaa menestystä

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.