Laatu on turvattava

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen ohjelman linjaamat leikkaukset koulutukseen ja tutkimukseen ovat nostattaneet vastalauseiden aallon. On hieno huomata, että suomalaiset kokevat koulutuksen ja tutkimuksen olevan menestyksemme avaimia myös tulevaisuudessa. Korkea koulutustaso ja osaaminen muodostavat merkittävän osan kansallista identiteettiämme, josta on syytä pitää kiinni kaikissa olosuhteissa.

Uusi hallitusohjelma siis leikkaa yliopistojen resursseja merkittävästi lähivuosina. Lisäksi Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoja koskettaa myös päätös luopua apteekkimaksujen korvauksesta.

Hallitusohjelmassa kaikki ei ole kuitenkaan ”väärin sammutettu”. Maamme kaipaa kipeästi niin toimintamallien kuin rakenteiden uudistuksia, joista ei voi jäädä osattomaksi kukaan. On löydettävä keinot muutosten toteuttamiseen niin, että samalla koulutuksen ja tutkimuksen laajuus ja laatu turvataan.

Hallitusohjelmassa keinovalikoimaan kuuluu muun muassa hallinnon päällekkäisyyksien purku niin yliopistojen sisällä kuin niiden välilläkin. Myös rakenteellisia uudistuksia, työnjakoa ja tiivistyvää yhteistyötä yliopistojen välillä, mutta myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kesken halutaan edistää. Nämä ovat hyviä keinoja ja niitä jo työstetään monilla tahoilla.

Myös niin sanottu kolmas lukukausi on ollut näyttävästi esillä. Väärinymmärrysten välttämiseksi olisi parempi puhua ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien parantamisesta eli kesäaikaan tapahtuvan opetuksen lisäämisestä, jota on jo tehty ja hyödynnetty nimenomaan uusia oppimisen ja opetuksen keinoja, sitä paljon puhuttua digitalisaatiota. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa on jo otettu monilla koulutusohjelmilla käyttöön kesäajan e-lukukausi ja toimintaa laajennetaan.

Hallitusohjelman tavoitteissa todetaan, että kymmenen vuoden kuluttua Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta, suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut ja Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen ka?rkimaa.

Kannatettavia tavoitteita ehdottomasti. On mielenkiintoista, että samalla kuitenkin esitetään julkisen sektorin kelpoisuusehtojen tarkistamista ja alemman korkeakoulututkinnon työelämäkelpoisuuden parantamista niin, että maisteritutkintojen määrää voitaisiin vähentää jopa 20 prosentilla ja saada yliopistoissa noin 50 miljoonan euron säästöt. Äkkiseltään se kuulostaa koulutustason laskemiselta.

Vielä ei ole tietoa miltä aloilta ja miten kelpoisuusehtoja ja tutkintovaatimuksia alennettaisiin, mutta luultavammin yhteiskunnallis-humanistisilla aloilla ennemmin kuin teknisissä tai terveyden ammateissa. On syytä toivoa, että myöskään opettajien kelpoisuusvaatimuksia ei lasketa, onhan opettajien maisteritason koulutus kansainvälisen koulutusmenestyksemme kulmakivi.

Rakenteiden ja toiminnan uudistamisen ohella meidän on tartuttava kaikkiin uusiin mahdollisuuksiin, joilla voisimme turvata yliopistojen resursointi tulevaisuudessa.

Yksi tarjottu keino on uusi pääomittamiskierros, joka jatkuu vuoden 2017 kesään. Se tarjoaa yksityisen rahan ja sitä seuraavan kolminkertaisen valtion vastinrahan muodossa lisärahoitusmahdollisuuden yliopistoille.

Pääomittaminen on uusi tapa rahoittaa yliopistoja, mutta sen voimakas laajentaminen nykyisestä, jota on eräiltä tahoilta esitetty, on kuitenkin yliopistojen tasapuolisuuden näkökulmasta ongelmallista. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa yksityisten pääomien hankkiminen varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolella on todella haasteellista. Rahoituksen pysyminen tulokseen perustuvana perusrahoituksena on kaikkien kannalta tasavertaisempi tapa hoitaa resursointi.

Ehkä merkittävin kokonaan uusi mahdollisuus resursointiin on koulutusviennissä. Korkeakoulututkintojen myynti on maailmalla sadan miljardin euron bisnes. Kilpailutilanne on kova, mutta ei mahdoton. Varsinkin jos satsaamme vahvuuksiimme, kuten opettajakoulutukseen ja vaikkapa metsätieteeseen ja biotalouteen.

Hallituksen suunnitelma ottaa käyttöön lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville korkeakouluopiskelijoille avaa suuria mahdollisuuksia koulutusviennille. Jos tutkintojen myynti onnistuu odotusten mukaan, niin luvassa on merkittäviä lisäresursseja yliopistoille ja vientituloja Suomeen.

Lukukausimaksuista käytävässä keskustelussa on jostain syystä käsitykset monesti hämärtyneet. On puhuttu portista, jonka avulla ujutetaan lukukausimaksut myös suomalaisille opiskelijoille tai maksuista, joilla estetään vaihto-opiskelijoiden tulo Suomeen.

Kyse on kuitenkin kaikessa yksinkertaisuudessa siitä, että lakimuutos sallisi lukukausimaksujen perimisen nimenomaan EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta tutkintoon johtavasta koulutuksesta ja mahdollistaisi samalla koulutusviennin toteuttamisen.

Ei sellainen kauppa, jossa tuotteesta ei peritä maksua, ole ainakaan perinteisen taloustieteen mukaan kovin kannattavaa.

Meidän pitää pystyä jatkossa kilpailemaan laadulla, ei maksuttomuudella. Suomalainen koulutus on niin laadukasta, että siihen on kaikki mahdollisuudet. Sen sijaan, että keskitymme koulutusvientiin liittyviin mahdollisiin haittoihin, tarttukaamme sen suomiin mahdollisuuksiin. Siitä voi syntyä mielenkiintoista uutta kansainvälistä työtä korkeakouluihimme.

Rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia siis tarvitaan, mutta samalla on muistettava, että ne parantavat resurssitehokkuutta vasta pitkällä tähtäimellä. Koulutuksen syklit ovat varsin pitkiä ja niinpä niiden uudistamisen kautta vaikutukset tulevat viiveellä. Lähivuodet ovatkin erittäin haastavia.

Kirjoittaja on Itä-Suomen yliopiston rehtori.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Sähkölaskun ale ei ole varma

Uudet rauhanmahdollisuudet Ukrainassa

Synkistelyn sijasta tarvitaan tutkimusta ja innovaatioita

Sydämen lisäksi pään on oltava mukana

Tahmean äidin omatunto – näin annan lapsilleni mallin mykkäkuurosta älypuhelimen jatkeesta

Voi käydä ihan hyvinkin

Luonto kiittää vieraslajin kitkemisestä

Talous hallitsee politiikan agendaa lähivuodet

Jotkut ovat väärässä

Ohisalo ja hallitusvastuu ohjaavat järkivihreyteen

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.