Luottamusta Suomeen

Monen Euroopan maan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä kysymyksiä on luottamus maan asioiden hoitamiseen. Tästä luottamuksesta on kyse myös Suomen kohdalla.

Merkittävien taloudellisten haasteiden edessä suomalaisten ja myös muiden maiden kansalaisten tulee voida luottaa siihen, että hoidamme talouttamme ja muita asioitamme kunnolla. Kotimaamme merkittäviin haasteisiin tulee tarjota uskottavia ja luottamusta herättäviä toimia.

Syitä kotimaamme haasteisiin löytyy maailman muutoksesta, mutta myös omista tekemisistä ja tekemättä jättämisistä. Vuosien saatossa olemme menettäneet kilpailukykyämme, olemme lisänneet merkittävästi julkisia tehtäviä, emme ole osanneet uudistaa kunta- ja palvelurakenteitamme vastaamaan ikääntyvän Suomen tarpeisiin ja osa yrityksistämme ei ole investoinut riittävästi tuotekehitykseen pärjätäkseen maailmankaupassa kilpailijoilleen.

Jos olisimme varautuneet näihin haasteisiin ajoissa, muutos ei olisi nyt näin raju. Vastaavaa kehitystä on nähty myös monissa muissa Euroopan maissa. Ikäviä, mutta tarpeellisia päätöksiä on siirretty aina eteenpäin.

 

Hallitus päätti elokuussa, että ryhdymme ohjaamaan Suomea terveemmälle ja kestävämmälle uralle. Syksyn aikana ministeriöiden asiantuntijat valmistelivat konkreettisia esityksiä työllisyyden ja talouskasvun edellytysten parantamiseksi sekä fiksumpia tapoja julkisten palvelujen hoitamiseen.

Tämän viikon perjantaina hallitus hyväksyi rakenneohjelman, joka luo paremmat edellytykset uusille työpaikoille, toimeentulolle ja turvallisille hyvinvointipalveluille.

Talouspolitiikan valinnan voi pelkistää ja yksinkertaistaa seuraavasti: ilman uskottavaa työurien, palvelutuotannon ja muiden rakenteiden uudistamista olisi suurempi tarve julkisten palvelujen leikkauksille.

Eli jos emme uudista rakenteita kestävälle pohjalle, joudumme tekemään konkreettisia palvelujen leikkauksia ja veronkorotuksia paljon enemmän. Hallitus valitsi rakenteellisten uudistusten tien, jotta pahimmilta palvelujen leikkauksilta ja veronkorotuksilta vältyttäisiin.

 

Hallituksen vastaus Suomen valtaviin rakenteellisiin haasteisiin ja toisaalta Suomen vahvuuksien valjastamiseen koostuu laajasta neljän osan ohjelmasta: 1)Talouden perustaa eli työllisyyttä, tuottavuutta ja talouskasvua vahvistavat toimet 2) Julkisen sektorin tuottavuuden ja tuloksellisuuden vahvistaminen 3) Työllisyyttä ja kasvua vahvistava suhdannepolitiikka, jolle rakenteelliset uudistukset luovat tilaa ja 4) Hallituksen tuki kilpailukykyä palauttavalle, työpaikkoja lisäävälle palkkaratkaisulle.

Ensinnäkin, hallitus on linjannut 33-kohtaisen listan keinoja, joilla nostetaan työllisyyttä, pidennetään työuria sekä lisätään yksityisen sektorin tuottavuutta. Näiden sekä hallituksen aiemmin linjaamien rakenteellisten uudistusten punainen lanka on työn tekeminen.

Tarvitsemme lisää työtä Suomeen, jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään rahoittamaan. Jos uskoo työhön, on myös oltava valmis tekemään ratkaisuja, jotka lisäävät työhön osallistumista.

Toiseksi, hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti toinen puolikas kestävyysvajeesta katetaan julkisia palveluja koskevilla toimilla. Parannamme koko kuntatalouden ohjausta, kevennämme tehtäviä ja normitusta sekä luomme paremmat edellytykset peruspalvelujen fiksummalle hoitamiselle. Kuntien talousvaikeudet eivät ole vain kuntien ongelmia, vaan ne ovat suomalaisten julkisten palveluiden käyttäjien ongelmia. Olemme kaikki samassa veneessä.

Kolmas osa kokonaisuutta on taloutta ja työllisyyttä nopeasti parantavat talouspäätökset. Tähän kuuluu esimerkiksi 400 miljoonan euron lisätalousarvioesitys, jolla laitetaan toimeen nopeasti vaikuttavia, joka tapauksessa toteutettavia julkisia investointeja. Hallituksen lisätalousarvion toimien työllisyysvaikutukset ovat yli 16 000 henkilötyövuotta, kun huomioidaan lisätalousarviolla käynnistyvät Finavian karkeasti 900 miljoonan euron investoinnit.

Neljäs osa hallituksen talouspoliittista kokonaisuutta on työpaikkoja lisäävän, kokoavan työmarkkinaratkaisun tukeminen. Työmarkkinajärjestöt pääsivät monivuotiseen sopimukseen, joka vahvistaa Suomen kilpailukykyä, lisää kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja tuo Suomeen ennustettavuutta. Valtiovarainministeriö arvioi alustavasti, että palkkaratkaisu vahvistaa toteutuessaan Suomen työllisyyttä lähes 20 000 hengellä kahdessa vuodessa.

 

 

Tällä laajalla kokonaisuudella on tarkoitus saada Suomi ja suomalaisten tulevaisuus pikku hiljaa kestävämmälle pohjalle. Kotimaamme on päästetty vuosien saatossa haurastumaan ja nyt Suomi pitää laittaa takaisin iskukuntoon. Rakenteellisten uudistusten tekeminen ei ole itsetarkoitus, vaan niillä pyritään vahvistamaan talouden kantokykyä ja tehostamaan julkisia palveluita siten, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus saatetaan kestävälle pohjalle. Näiden kaikkien ratkaisujen tarkoituksena on turvata kaikkien suomalaisten toimeentulo ja hyvinvointi myös tulevaisuudessa.

Loppujen lopuksi kyse on luottamuksesta. Moni Euroopan maa kärsii tällä hetkellä suomalaisten silmissä luottamuksen ja uskottavuuden puutteesta. Joidenkin maiden kykyyn hoitaa omat asiansa ei enää luoteta.

Hallituksen rakenneohjelma antaa selkeän viestin niin kotimaahan kuin ulkomaille: Suomi ja suomalaiset hoitavat omat asiansa kunnolla. Emme anna Suomen hyvinvointimallin luhistua. Emme myöskään suostu siihen, että Suomi ylivelkaantuu ja sälyttää laskun tuleville sukupolville.

Suomalaisten voivat luottaa - iästään, asuinpaikastaan tai taustastaan riippumatta - siihen, että Suomi on turvallinen ja hyvä paikka elää myös tulevaisuudessa. Maa, jossa ihmisten terveydestä pidetään huolta, kaikki saavat parasta mahdollista opetusta ja kaikille on taattu turvallinen ja arvokas vanhuus.

 

Kirjoittaja on pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja.