Mitä avioliitto on?

Kouluvierailuilla nuoret kysyvät joskus, miten suhtaudun homoseksuaaleihin. Vastaan, että kuten kaikkiin ihmisiin. Kun ajattelen seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ystäviäni, en osaa enkä halua suhtautua heihin jotenkin ”erityisesti”, siis varoen ja tuomiten tai paapoen ja säälitellen.

Suhtaudu toiseen niin kuin toivot toisten suhtautuvan sinuun. Jos näin toimit, huomaat toivovasi toisilta kunnioitusta, arvostusta, hyväksyntää ja yhteyttä. Tämä periaate pakottaa kysymään, miten voisimme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaiseen suhtaudutaan ennen kaikkea lähimmäisenä, ei jonkin viiteryhmän edustajina.

Sitten keskustelu kääntyy usein avioliittoon. Se onkin moniulotteisempi asia.

Nykyiseen avioliittokeskusteluun on vaikeaa osallistua. Sitä käydään tuohtumuksen tunteiden vallassa, jolloin osapuolten on vaikeaa kuunnella toistensa asiaperusteluja. Leimoja lyödään puolin ja toisin, eikä ole helppoa arvioida, kumpi johtaa ilkeilyssä.

Vaihtoehdoiksi tarjotaan joko hyväksymistä tai tuomiota homoseksuaalisuudelle, vaikka tämä kysymys on lainsäätäjän näkökulmasta jo ratkaistu lopullisesti vuoden 2002 parisuhdelaissa. Huomio on keskittynyt siihen, kuka on milläkin kannalla, jolloin peruskysymys ”mitä avioliitto on” on jäänyt taka-alalle.

Yhden paljon lainatun puheenvuoron avioliitosta tarjoavat oikeustieteilijä Robert George, filosofi Sherif Girgis ja sosiologi Ryan Anderson kirjassaan What is Marriage (2012). Näkökulma on uskontoneutraali. Kirjoittajat keskittyvät omiin tieteenaloihinsa eivätkä vetoa mihinkään uskonnolliseen auktoriteettiin.

Kirjoittajien mukaan kysymys ”mitä avioliitto on” ei ole ensisijassa eettinen, siis oikean ja väärän eroa koskeva, vaan ontologinen eli ihmisen lajiolemukseen liittyvä. Se tarkoittaa, että avioliitto perustuu ihmisen lisääntymisbiologiaan ja kehityspsykologiaan. Jos ihminen voisi lisääntyä ilman vastakkaista sukupuolta ja ei-seksuaalisesti, avioliitolle ei olisi instituutiona käyttöä.

Ihmiset ovat aina järjestäneet lähisuhteensa monin eri tavoin. Yhteiskunnat ovat kuitenkin aina ja kaikkialla keskittyneet säätämään erityisiä velvollisuuksia suhteille, joista voi syntyä jälkeläisiä.

Tämä selittää, miksi avioliitto on muotoutunut miehen ja naisen väliseksi. Sen yksi keskeinen tarkoitus on suojella liitosta mahdollisesti syntyviä tai jo syntyneitä lapsia.

Vasta tässä vaiheessa astuu kuvaan moraali. Kirjoittajien mukaan avioliiton tärkeimpinä (vaan ei ainoina) normeina on pidetty uskollisuutta ja pysyvyyttä. Nämä normit selittyvät lapsen edulla.

Pitkä liitto tukee lapsen kehitystä, sillä monista eläinlajeista poiketen ihmistaimi tarvitsee suojaa noin 18 vuotta. Syrjähyppykulttuuri synnyttää isättömiä au-lapsia ja äitejä, jotka jäävät yksin kamppailemaan turvatakseen syntyvälle lapselle hyvän elämän.

Uskottomuus luo ristiriitoja aviopuolisoiden välille, mikä uhkaa liittoa ja lasten kasvurauhaa. Aviouskollisuus ja puolisoiden keskinäinen sukupuolielämä vahvistavat tyytyväisyyttä ja luovat edellytyksiä pitkälle liitolle, mikä palvelee myös lasten etua.

Jos tämä kuulostaa perinteiseltä, sitä se onkin. Saksalainen professori Wolfgang Trillhaas on osuvasti sanonut: ”Avioliitto on konservatiivisinta, mitä voidaan kuvitella.”

Kirjoittajien mukaan avioliitolla miehen ja naisen välisenä liittona on siis rationaalinen perusta ihmisen lisääntymisbiologiassa. Siksi keskeiset ihmisoikeussopimukset puhuvat avioliitosta miehen ja naisen välisenä. Klassinen avioliittokäsitys ei perustu homofobiaan eikä sitä ole suunnattu ketään vastaan. Se ei myöskään ole riippuvainen uskonnollisista perusteluista.

Kirjoittajille voidaan esittää kriittisiä kysymyksiä. Eikö näkemys ole kohtuuton pareille, joilla ei tahtoen tai tahtomatta ole lapsia?

Kirjoittajien mukaan kysymys on oikeutettu, ja siihen voidaan vastata. Avioliitto on itsessään hyvä, eikä lasten olemassaoloa tai määrää voida pitää sen ainoana päämääränä. Puolisot lupaavat uskollisuutta ja pysyvyyttä, mutta kukaan ei voi luvata lapsia. Lapseton liitto palvelee yhteistä hyvää ja on yhtä oikea kuin usean lapsen liitto.

Kirjoittajat huomauttavat, että muutosta kannattavat keskittyvät arvostelemaan klassiseen avioliittokäsitykseen liittyviä ongelmakohtia (joita epäilemättä on), mutta eivät avoimesti pyri vastaamaan kysymykseen, mitä avioliitto on.

Jos sukupuoliehto (mies ja nainen) halutaan purkaa yhdenvertaisuuden nimissä, eikö johdonmukaisuuden vuoksi olisi purettava myös lukumääräehto, siis avattava avioliitto niille, jotka tahtovat elää monisuhteessa?

Entä miksi avioliitto pitäisi rajoittaa vain ”romanttisiin” suhteisiin? Eikö oikeus kuuluisi myös kahdelle sisarukselle tai ystävälle, joilla ei ole ketään muuta turvaa? Lainsäätäjä joutuu aina vetämään rajaa ja perustelemaan sen, kirjoittajat päättävät.

Kuvaamastani puheenvuorosta voi olla montaa mieltä, mutta siinä on ainakin kolme hyvää piirrettä: se on maltillinen, rationaalinen ja käy keskustelua eri näkemysten kanssa. Siinä myös päädytään toista reittiä näkemykseen, joka vastaa evankelis-luterilaisen kirkon virallisia kannanottoja.

Eduskunnassa vireillä olevassa kansalaisaloitteessa tavoitellaan tasa-arvoa. Tämä päämäärä ansaitsee tuen ja arvostuksen. Keinona pidetään avioliittokäsityksen muuttamista. Onko keino oikea?

Jos yhdenvertaisuutta halutaan vahvistaa, onnistuisiko se vahvistamalla yksittäisiä ja konkreettisia oikeuksia, vai pitääkö muuttaa koko avioliittokäsitys? Poistuuko tosiasiallinen ero avioliiton ja parisuhteen välillä sillä, että molempia aletaan kutsua laissa samalla nimellä?

Eikö ratkaisevinta ole muuttaa asenteita? Miten oppisimme tunnustamaan aidon erilaisuuden ihmisten välillä ilman, että niiden annetaan häiritä yhteiselämää tai rajoittaa perusoikeuksia?

Kirjoittaja on Kuopion hiippakunnan piispa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Kaikki lääkitykselle

Johtajapulmasta tulee pitkään imagotappiota

Energiamarkkinoilla on taas nähtävissä vaaran merkkejä

Suomen monitieteisin yliopisto

Malttia pöyristymisiin

Rasismia eivoi voittaa valehtelulla

Kuopion täytyy tarkastella menojakin kriittisesti

Pääministerit ja Itämeri

Kiitos talvi! – Ensin pieni flikflak-sarja, sitten ohjelmassa rintarauhasten sulatus

Postin kannattavuusei parane lakkoilulla

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.