Ryhtiliikkeen paikka

Suomi on Euroopan nopeimmin ikääntyvä maa. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle ja työelämään astuu uusi, lukumääräisesti pienempi sukupolvi. Kun työikäisiä on aikaisempaa vähemmän, Suomessa tehdään aikaisempaa vähemmän työtunteja.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi hitaampaa talouskasvua ja pienempiä verotuloja. Samaan aikaan ikääntymisestä johtuva palveluiden ja eläkemaksujen tarve kasvaa merkittävästi. Tulot vähenevät samalla kun menot kasvavat.

Jotta hyvinvointipalvelut ja nykyinen elintaso voidaan turvata, Suomi täytyy saada kestävämmälle kurssille. Yhtenä keinona tähän on työurien pidentäminen.

Tarvitsemme kaikki työkykyiset mukaan työelämään. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta voidaan turvata nimenomaan lisäämällä työntekoa. Tämän takia meidän tulee parantaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua ja jaksaa paremmin työelämässä. Tämä edellyttää työelämän ongelmakohtiin puuttumista.

Vertailtaessa Suomea muihin EU-maihin, on Suomi yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa tuottavuudessa ja työelämän laadussa Euroopan kärkeä.

Suomalaisia vahvuuksia työelämässä ovat oppimis- ja kehittymismahdollisuudet työssä, vaikutusmahdollisuus omaan työhön sekä sosiaalinen ja luottamuspääoma. Työelämämme on hyvä esimerkki suomalaisesta luottamusyhteiskunnasta. Olemme pitkään kyenneet rakentamaan työelämää sopimisen ja yhteistoiminnan kautta.

Vaikka monilla suomalaisilla työpaikoilla työelämän laatuun panostetaan ja se otetaan vakavasti, niin liian monilla työpaikoilla kärsitään edelleen huonosta työilmapiiristä, huonosta johtamisesta ja muista huonon työelämän piirteistä. Huono työelämän laatu vaikuttaa suoraan ihmisten jaksamiseen ja motivaatioon. Tämä on kestämätön tilanne. Nyt tarvitaan työelämän ryhtiliikettä.

Työhyvinvointi ja työssä jaksaminen ovat ratkaisevassa asemassa. Tulevaisuuden työpaikoilla tulisi nykyistä paremmin ymmärtää työhyvinvoinnin ja terveyden merkitys niin tuottavuudelle, työyhteisöjen menestykselle kuin muutosten hallinnalle.

Työhyvinvointiin ja terveyteen panostaminen tuottaa itsensä takaisin moninkertaisena. Tästä hyötyvät niin työantaja kuin myös työntekijä.

Hyvä työelämä koostuu monesti varsin arkisista asioista. Työssä on mukava olla, saa arvostusta, positiivista palautetta ja onnistumisen iloa.

Ihmissuhteet ovat kunnossa, johtaminen on fiksua ja työtehtävät tuntuvat fyysisesti ja henkisesti olevan oman osaamisen ja jaksamisen kanssa sopusoinnussa. Kun kaikki nämä tekijät ovat kunnossa, meillä on halua ja jaksamista tehdä pidempi työura.

Erityisen tärkeässä roolissa on hyvä johtaminen. Esimiehen tulisi nojautua selkeisiin ja ennakoituihin käytäntöihin, palkita oikeudenmukaisesti ja osoittaa arvostusta jokaiselle työtehtävästä riippumatta. Kuunteleminen tekisi monelle suomalaiselle johtajalle ja työyhteisölle erittäin hyvää.

Hyvää johtamista ja esimiesten arvostusta odottavat erityisesti nuoret työntekijät. Johtamisen merkitys työssä jaksamiseen on aivan keskeistä.

Tutkimukset myös osoittavat, että joustavuuden lisääminen työelämään lisää jaksamista ja työhön osallistumista.

Joustavammat työajat, osa-aikatyön tarjoaminen ja työajan lyhentäminen innostavat vanhempia työntekijöitä jatkamaan työuraansa ja antaa perheille paremmat mahdollisuudet yhdistää työtä ja perhe-elämää.

Joustavampi työelämä antaisi myös kymmenille tuhansille osatyökykyisille mahdollisuuden osallistua työelämään omalla panoksellaan. Työn arvo on yhtä suuri myös niille meistä, jotka eivät kykene kokoaikaiseen työhön.

Tämän takia hallitus on käynnistänyt toimenpiteitä osatyökykyisten työllisyyden parantamiseksi. Näihin talkoisiin tarvitaan myös työnantajat mukaan.

Työssä jaksamisella ja työhön osallistumisella on suuri merkitys niin ihmiselle itselleen kuin myös koko Suomen pärjäämiselle. Nyt tarvitaan ryhtiliike suomalaisen työelämän laadun parantamiseksi.

Kirjoittaja on pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Lisää lääkäreitä

Hyökkäyksiä karjataloutta vastaan ei pidä hyväksyä

Amerikkalaiset vaihtuivat venäläisiin

Ystävyys ei ole pakollista

Työhuone, tuleva innovaatio

Taas näyttää, että kyllä britit nyt lähtevät EU:sta

Saalistilastoista löytyy ikäviä viestejä

Kaunis tragedia

Unelma, joka ei toteudu

Hoitojonoja puretaansoten ohituskaistalla

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.