Terrafame sai tarpeellisen jatkoajan lisäselvityksille

Vaasan hallinto-oikeus kykeni torstaina lunastamaan paljon siihen kohdistuneita keskenään ristiriitaisiakin odotuksia. Terrafame-päätös vaikuttaa asian monitahoisuuden huomioon ottaen yllättävän oikeudenmukaiselta.

Talvivaaran nikkelikaivoksen Sotkamossa omistava valtionyhtiö Terrafame sai väliaikaisen luvan jatkaa kaivostoimintaa ja johtaa kaivoksen käsiteltyjä jätevesiä purkuputken kautta 20 kilometrin päähän Nuasjärveen.

Poliitikkojen joukossa on paljon sellaisia, joiden mielestä Talvivaaran kaivoksen alasajo olisi syytä aloittaa mieluummin ennemmin kuin myöhemmin, kun se joka tapauksessa tulee joskus eteen. Pohjoisen poliitikot puolestaan näkevät, että kaivosyhtiön tämänhetkisistä työpaikoista ja etenkin tulevaisuuden työpaikkamahdollisuuksista on pidettävä kynsin hampain kiinni – jopa sen uhalla, että lähivesiä jonkin verran pilaantuu.

Vaasan hallinto-oikeus asettuu ääripäiden väliin, kun se vaatii päästöjen pienentämistä voimakkaasti, mutta antaa yhtiölle mahdollisuuden jatkaa toimintaa.

Oikeus katsoi tarpeelliseksi muuttaa ympäristöluvan määräaikaiseksi, koska kaivoksen toimintaan kuten bioliuotusprosessiin, vesienkäsittelyyn ja vesienhallintaan on liittynyt ja liittyy paljon epävarmuutta. Päätös oli viisas. Se mahdollistaa lisäselvitykset.

Hallinto-oikeus antoi viime syksynä välipäätöksen purkuputken käyttöön. Päätös rajoitti purkuveden sulfaattimääräksi 12 000 tonnia vuodessa. Nyt määrä kasvoi 16 300 tonniin. Aluehallintoviraston alkuperäinen ympäristölupa mahdollisti 24 000 tonnin vuosittaiset sulfaattipäästöt. Konkurssipesä toivoi rajaksi 30 000 tonnia.

Hallinto-oikeus katsoo myös, että Nuasjärveen laskettavissa jätevesissä ei saa olla nikkeliä, kadmiumia tai elohopeaa enemmän kuin ympäristölaatunormit sallivat. Aluehallintovirasto oli aikaisemmin hyväksynyt ajatuksen sekoittumisvyöhykkeestä, joka ulottui kilometrin päähän purkuputken päästä.

Terrafame arveli sulfaattikiintiöiden ja ympäristölupien määräaikaisuuden vaikeuttavan rahoitusneuvotteluja ja ilmoitti samalla vesitilanteen jatkuvan haastavana Talvivaarassa. Epäilemättä asiaintila on sellainen kuin yritys ilmoitti. Jatkossa Terrafamen on syytä lopettaa valitus ja voihke ja ryhtyä selvittämään kiireen vilkkaa, onko sulfaattipäästöjä mahdollista vähentää kustannustehokkaasti ja onnistuuko nikkelin, kadmiumin ja elohopean määrien vähentäminen vaaditulle tasolle.

Jos selvitykset ja kokemukset ensi vuoden elokuun loppuun mennessä osoittavat, että hallinto-oikeuden päätöksen ehtoja ei ole mahdollista täyttää, kaivoksen alasajo tulee harkittavaksi ympäristösyistä.

Jos taas ehdot täyttyvät, uuden ympäristöluvan haku voi olla läpihuutojuttu. Ympäristölupa ei kuitenkaan takaa rahoitusta eikä kannattavaa liiketoimintaa. Jos rahoitusta kaivostoimintaan ei löydy, alasajo saattaa alkaa taloudellisista syistä.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Huawei-boikotti haastaa esineiden internetiä

Pohjanmaan ihmetauti

KYSin hieno tarina ansaitsee lujaa tukea jatkossa

Kirkon kohtalon kysymykset

Sivuutetut suivaantuivat

Oppilaille palautettava oikeus numeroarvioon

Tervetuloa kansainväliset talentit

Epäasialliseen vaikuttamiseen osataan varautua

Kahdet tärkeät vaalit ajoittuivat liian lähekkäin

Mökkeily ei hiivu vaan muuttaa muotoaan

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.