Terveys on varma valinta

Yhteiskunta, yritykset, yhteisöt ja myös yksityiset ihmiset varautuvat tulevaisuuden haasteisiin laatimalla erilaisia ennusteita ja suunnittelemalla strategioita, miten uhkat torjutaan ja tappiot käännetään voitoiksi.

Joskus nämä strategiat osuvat oikeaan, mutta yhtä usein ne menettävät teränsä heti yleisten olosuhteiden muuttuessa olennaisesti. Takavuosilta muistetaan esimerkiksi arvovaltaisen työryhmän ehdotukset, miten Suomen vahvan metsäklusterin elinvoima turvataan tällä vuosituhannella. Venäjältä tapahtuvan puuntuonnin varaan rakentunut strategia menetti pohjansa välittömästi, kun itänaapuri määräsi puulleen raskaat lisätullit.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä MYR on määritellyt EU:n seuraavalle rahastokaudelle kaksi johtavaa kehittämisteemaa. Vuosina 2014–2020 painotetaan kone- ja energiateknologiaa sekä terveysklusteria ja terveyttä edistäviä elintarvikkeita.

Pohjois-Savo myöhästyi 1990-luvulla informaatioteknologian noususta. Hankkeita kyllä oli, mutta muut maakunnat ehtivät kuoria parhaat päältä. Nyt it-alan romahdettua nähdään, ettei myöhästyminen ollut kuolemaksi. Nokiatta jääneiden savolaisten piti keksiä jotain muuta kuin matkapuhelimia ja niiden osia.

Viime aikoina on nähty, että it-maakuntien horjuessa Pohjois-Savo on vahvistanut suhteellista asemaansa. Seitsemän vuoden strategiassaan maakunnan yhteistyöryhmä vahvistaa viisaasti niitä tuotannonaloja, joissa se on vahva jo nyt. Energian merkitys kasvaa kaiken aikaa, joten on järkevää panostaa sen järkevään tuottamiseen. Väestön ikääntyminen tuo sairauksia, joten terveyspalveluiden ja -tietämyksen kysyntä kasvaa.