Terveyspalvelut uusiksi

Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta velvoittaa kunnat organisoimaan terveydenhuoltopalvelut uudella tavalla. Kunnassa tai yhteistoiminta-alueella, joka huolehtii perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä on oltava vähintään noin 20 000 asukasta.

Kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki yhdistetään laiksi terveydenhuollosta. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on esityksensä viime kesänä tehnyt. Näillä näkymin lakiehdotuksen käsittely valtioneuvostossa ja eduskunnassa siirtyy ensi vuoden puolelle ja voimaantulo siitä vielä reilusti eteenpäin.

Ehdotuksen mukaan erikoissairaanhoito tulee sairaanhoitopiireissä järjestää vähintään 150 000 asukkaan väestöpohjalle tai jos väestöpohja on pienempi niin muodostaa terveyspiiri.

Terveyspiirien tehtäviin kuuluu erikoissairaanhoidon lisäksi toimialueen kuntien perusterveydenhuolto ja siihen läheisesti liittyvät sosiaalitoimen tehtävät, kuten vanhustenhuolto.

Savossa vain suurimmilla kaupunkikunnilla täyttyy 20 000 asukkaan raja ja sairaanhoitopiireistä Kuopion yliopistosairaalan erityisvastuualueella Etelä- ja Itä-Savon piirit jäävät alle 150 000 asukkaan rajan. Näistä lähtökohdista on käyty pitkällisiä neuvotteluja, ratkaisujen aika alkaa olla kohta käsillä.

Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa pärjätään omin voimin. Itä-Savossa on päätetty jatkaa terveydenhoitopiirin kehittämistä. Etelä-Savossa alkaa valinta pelkistyä kahteen vaihtoehtoon: Muodostetaan terveyspiiri tai fuusioidutaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriin.

Ensimmäistä vaihtoehtoa vastaan puhuu se, että Pieksämäki haluaa pitää perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen omassa hallinnassaan ja Mikkeli ei ole myöskään selvästi ottanut myönteistä kantaa terveyspiirivaihtoehtoon.

Mikkelin keskussairaalan ja Moision sairaalan näkökulmasta tiiviimpi yhteistyö KYSin suuntaan on houkuttelevampi vaihtoehto kuin integroituminen terveyskeskusten ja kuntien sosiaalitoimen suuntaan.

Keskeisimmät kuntajohtajat käyvät lähiaikoina neuvonpitoa siitä voisiko olla mahdollista muodostaa koko Itä-Suomen kattava sairaanhoitopiiri, joka olisi varsin tyylikäs ratkaisu ja lähinnä vastaisi sitä mihin on muissa Pohjoismaissa päädytty.

Samaan aikaan kun organisaatioratkaisuja on pähkäilty, on käyty neuvonpitoa KYSin erityisvastuualueen strategiasta. Ehdotus valmistui viikko sitten ja on alueen sairaanhoitopiirien käsiteltävänä kevään ja alkukesän aikana. Kuntayhtymien johdon yhteistyönä valmistunut suunnitelma luotsaa seuraavalle neljälle vuodelle käytännön yhteistyömuodot ja työnjaon.

Vaikka väki vähenee niin jäljelle jäävä porukka vanhenee ja terveyspalveluiden kysyntä lisääntyy.

Terveydenhuollon kustannusosuus kuntien menoista jatkaa kasvuaan - kamreerien tuska ei hellitä. Onneksi jokainen eläköityvä sukupolvi on aiempaa terveempi, joten tilanne tasaantuu aikanaan. Iästä riippumatta toivoisi jokaisen pitävän itse huolta terveydestään, konstit ovat yleisesti tunnettuja.

Kirjoittaja on Vaalijalan kuntayhtymän kuntoutusylilääkäri Pieksämäeltä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.