Vastuut pitää saada näkyviin

Suomessa tuotetaan tavaton määrä tilastoaineistoa, jota lisäksi jalostetaan moniksi raporteiksi. Hankaluus on se, että koottua tietoa ei ole missään. Saadakseen tilastoaineiston pohjalta laadittuja analyysejä käsiinsä pitää tietää, mitä etsii ja mistä.

Julkisen talouden taseen puuttumiseen on kiinnittänyt huomiota Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, valtiovarainministeriön pyynnöstä.

IMF julkistaa laatimansa julkisen talouden taseen ensi vuoden alkupuolella. Maanantaina valtiovarainministeriö tiedotti IMF:n alustavista havainnoista, joiden mukaan julkisen talouden tasetta tarvitaan, jotta saadaan näkyviin julkisen talouden kokonaisaseman kannalta merkittävät varat, velat ja vastuut.

Julkiseen talouteen lasketaan valtiontalouden lisäksi kuntatalous.

Portugalissa julkisen velan lisäyksestä kolmannes on tullut siitä, että valtio-omisteisia yhtiöitä on mennyt nurin ja niiden vastuita on kaatunut yllättäen valtion kannettavaksi.

Kattava, oikea-aikainen ja luotettava tieto on tarpeellista politiikanteossa. Olisi oletettavasti kansakunnalle onneksi, jos oppositiolla ja hallituksella olisi samat tiedot kannanmuodostuksen pohjana. Lisäksi julkisen talouden tase toisi varmuutta päätöksentekoon vähentämällä ikävien yllätysten mahdollisuuksia.