Verosta jäsenmaksu

Porvoon piispa Björn Vikström on Yle Fem -kanavan Efter Nio -ohjelmassa ja sen jälkeen Kotimaa24:n haastattelussa pohtinut evankelis-luterilaisen kirkon julkisoikeudellista asemaa. Vikström haluaa, että kirkko ottaisi lisää etäisyyttä julkiseen valtaa.

Tämä tapahtuisi muun muassa kirkon itsemääräämisoikeutta lisäämällä. Nykyisellään kirkon toimintaa sääntelee kirkkolaki ja kirkkojärjestys. Aikanaan oli tarkoitus, että eduskunnan säätämä kirkkolaki säilyisi kohtalaisen lyhyenä ja suurin osa kirkon toiminnan sääntelystä tapahtuisi kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkojärjestyksessä.

Kirkon julkisoikeudellisesta asemasta johtuen kirkkolaki on kuitenkin turvonnut vuosien saatossa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että suuri osa kirkon asioista joudutaan kierrättämään eduskunnan kautta.

Vikströmin mielestä mallia voitaisiin ottaa Ruotsista, jossa tilanne on päinvastainen ja kirkon itsemääräämisoikeus suurempi kuin Suomessa.

Vikström korvaisi myös nykyisen kirkollisveron jäsenmaksulla, joka olisi kaikille yhtä suuri asuinpaikasta riippumatta.

Porvoon piispan pohdinta on paikallaan. Kirkko voisi Suomessakin ottaa askeleen kauemmas maallisesta vallasta ja päättää itse suuremmasta osasta omista asioistaan.