Verotetaan fiksummin

Lehtiä lukemalla saa helposti kuvan, että kansa vastustaa jyrkästi tienkäyttömaksuja.

Tuore tutkimus osoittaa sen näköharhaksi. Kukapa nyt veroja ja maksuja rakastaisi, mutta tiemaksuihin suomalaiset eivät suhtaudu sen kriittisemmin kuin muihinkaan liikenteen veroihin.

Peräti kolme viidestä suomalaisesta pitäisi hyvänä, että kaikki tieliikenteen maksut määräytyisivät auton liikkumisen perusteella. Vastauksissa korostui, että vastaajien mielestä auton käytön pitäisi olla suhteellisesti halvempaa, jos välimatkat ovat pitkiä eikä joukkoliikennettä ole.

Juuri alueellinen oikeudenmukaisuus on asia, joka suomalaisia tiemaksuissa huolestuttaa – auton liikkumisen seurannan ohella.

Verotus on hyvää, jos se on oikeudenmukaista. Nykyisin autoilun verotus ei sitä ole, vaikka taannoinen päästöperusteinen veroporrastus vei sitä oikeaan suuntaan. Autoilija maksaa kuitenkin yhä polttoaineveroa saman verran siitä riippumatta, missä ja milloin hän autoa käyttää.

Kaupunkilainen saa toki käyttää omaa autoa verovaroin tuetun bussin sijasta. Olisi kuitenkin oikeudenmukaista, että silloin ajo olisi kalliimpaa kuin haja-asutusalueella, jossa oma auto on ainoa vaihtoehto liikkua.

Perusteltua olisi sekin, että autoilu maksaisi ruuhka-aikana enemmän kuin muulloin. Nykyverotus suosii myös ulkomaalaisia tienkäyttäjiä, joiden autoja ja usein polttoainettakaan ei veroteta Suomessa.

Autoilun verotuksen tarkoituksena on kerätä valtiolle tuloja. Tulonsa valtio tarvitsee jatkossakin. Ei ole realistista kuvitella, että autoilun kokonaisverotus joskus selvästi kevenisi nykyisestään.

Sen sijaan huomio kannattaa kiinnittää siihen, miten se olisi oikeudenmukaisempaa kuin nyt. Nykytekniikalla samat eurot voisi koota fiksummin. Verotuksella voisi olla muitakin tavoitteita kuin rahankeruu.

Suomi on niitä hyvin harvoja kehittyneitä maita, joissa tiemaksuja ei käytetä. Meilläkin niitä selvitetään. Aivan selvää on, että sellaista tiemaksua ei kannata ottaa käyttöön, joka ei tee verotuksesta oikeudenmukaisempaa.

Hyvällä tiemaksulla on muitakin reunaehtoja.

Ensinnäkään sen periminen ei saa tulla liian kalliiksi. Järjestelmän pitää myös olla teknisesti luotettava. Erittäin tärkeätä on, että ihmisten yksityisyyttä ei loukata. Tutkimuksessakin huomiota herättää ihmisten epäluulo auton paikannukseen, jota tiemaksu tavalla tai toisella vaatii. Selvityksessä on löydettävä hyvät ratkaisut kaikkiin ongelmiin.

Tutkimuksesta voidaan päätellä, että tiemaksusta tarvitaan vielä paljon tietoa ja keskustelua. Suurin tarve lisätiedolle ja selvityksille näyttäisi olevan yksityisyyden suojassa.

Mahtavatko kaikki autonsa liikkumisen tarkkailusta huolestuneet ihmiset tietää, miten tarkkaan heidän matkapuhelimensa paljastaa heidän liikkumisensa teleyritykselle?

Teleyritys on velvollinen säilyttämään sijaintitietoja ja jopa puhelutietoja viranomaisten mahdollisiin tarpeisiin. Siihen nähden tiemaksun yksityisyysongelmat ovat hyvin pieniä ja varmasti ratkaistavissa.

Kirjoittaja on liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikkö.