Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tukee Savon kehitystä

Reilut kaksi vuotta sitten vakinaistettiin ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Uusi tutkinto on samantasoinen kuin yliopiston maisteritutkinto. Usein esitetään kysymys, mihin tarpeeseen tarvitaan uutta korkeakoulututkintoa?

Uusien tutkintojen taustalla on laajat kansainvälistymisprosessit. Vihdoin on päästy siihen, että eri Euroopan maat yhdenmukaistavat koulutusjärjestelmiään, jotta ne olisivat yhteismitallisia siirryttäessä maasta toiseen, mutta korkeakoulututkinnoissa on myös selviä eroja.

Ylempi amk-tutkinto on työelämälähtöinen ja ammattikäytäntöihin sidoksissa oleva tutkinto, kun taas yliopistotutkinto on tiedeperusteinen ja siten teoreettisempi.

Globaalissa maailmassa aikuisväestö on aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Muun muassa työelämän kansainvälistyminen, toimintaympäristön teknistyminen sekä yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset vaativat jatkuvaa koulutusta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän tarpeisiin. Jotta työelämälähtöisyys todella toteutuu, opiskelijalla tulee olla vähintään kolmen vuoden työkokemus perustutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opinnäytteet tukevat suoraan työelämää

Savonialle on myönnetty kahdeksan ylempää koulutusohjelmaa. Ensimmäinen ylempi tutkinto oli hyvinvointiteknologian koulutusohjelma, joka on hyvä esimerkki uudesta tutkinnosta.

Hyvinvointiteknologian jatkotutkinnossa tavoitteena on kouluttaa koko valtakunnan ja erityisesti Pohjois-Savon tarpeisiin hyvinvointialan it-sovellutusten ammattilaisia. Opetusministeriö onkin tunnistanut hyvinvointiteknologian Savonian vahvuudeksi.

Tulevaisuudessa tarvitaan asiantuntijoita, jotka pystyvät yhdistämään inhimillisen toiminnan ja teknologisen osaamisen. Hyvinvointi- ja terveyspalveluissa korostuvat muun muassa omaehtoinen terveydenhoito, langattomuus, etäteknologiset ratkaisut tai "älykkäät tuotteet".

Ylempien amk-tutkintojen opinnäytetyössäkin korostuu vahva työelämälähtöisyys. Sen tuloksia tulee hyödyntää todellisissa työelämän tilanteissa ja sen arviointi perustuu työelämän tarpeisiin. Jatkotutkinnon opinnäytetyössä painottuu siis uuden tiedon tuottaminen ja tuotetun tiedon hyödyllisyyden käytäntölähtöinen arvioiminen.

Työnantajilta hyvää palautetta

Ylemmät tutkinnot ovat hyvin vastanneet työelämän tarpeisiin päätellen palautteista, joita ovat antaneet opiskelijat ja työelämän edustajat. Aiheesta löytyy myös tuore Jarmo Leväsen tekemä selvitys.

Työnantajien kokemukset ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista ovat hyviä. Työantajien konkreettinen tuki on näkynyt muun muassa siinä, että opiskelijoille on annettu joustava opiskelumahdollisuus.

Selvityksen mukaan työantajat suosittelevat tutkintoa sekä muille työnantajille että opiskelijoille. Työnantajat näkivät myös tutkinnon edistävän työntekijän uraa. Merkittävä osa valmistuneista onkin edennyt urallaan opiskelun päätyttyä.

Myös arvovaltaisia puheenvuoroja on käytetty ylemmistä tutkinnoista. Viime lokakuussa vuorineuvos, taloustieteiden tohtori Kari Neilimo sanoi Kopiksen 120-vuotisjuhlissa:

"Täyspäiväiseksi työntekijäksi ei pidä opiskeluaikana ryhtyä, mutta jonkinlainen kevyt yhteys työelämään voi usein piristää opiskelua. Omaa osaamista, teoreettisen tiedon soveltamiskykyä ja työelämän tuntemusta se varmasti kasvattaa. Juuri tästä näkökulmasta pidän ammattikorkeakoulujen jatkotutkintoa hyvin modernina koulutusratkaisuna ja työelämän tarpeita vastaavana."

Joskus julkisuudessakin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välille on asetettu vastakkainasetteluja. Uudet tutkinnot suuntautuvat selvästi eri kohderyhmille. Todellisuudessa yhteisenä tahtotilana on vain syventää yhteistyötä esimerkiksi Savonian ja Kuopion yliopiston välillä. Päämääräkin on sama: menestyvä Pohjois-Savo.

Kirjoittaja on Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori.

Uusimmat

Pääkirjoitukset

Huawei-boikotti haastaa esineiden internetiä

Pohjanmaan ihmetauti

KYSin hieno tarina ansaitsee lujaa tukea jatkossa

Kirkon kohtalon kysymykset

Sivuutetut suivaantuivat

Oppilaille palautettava oikeus numeroarvioon

Tervetuloa kansainväliset talentit

Epäasialliseen vaikuttamiseen osataan varautua

Kahdet tärkeät vaalit ajoittuivat liian lähekkäin

Mökkeily ei hiivu vaan muuttaa muotoaan

Savon Sanomien uutiskirje

Tilaa päivän tärkeimmät uutiset. Saat joka iltapäivä kuusi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Uutiskirjeen tilaaminen on maksutonta.