Objektista subjektiksi

Tuula Vaskilampi Professori emerita Kuopio

Nimimerkin ”Puu, penkki ja puistotie” mielipidekirjoitus oli innostava tuoreudessaan (SS 20.5.). Se avasi luovuudellaan uuden näkökulman kärsimäämme karanteeniin ja antoi käytäntöön sovellettavia tavoitteita.

Mielestäni sen innokkeena samoin kuin yleisen koronakeskustelun pohjana on toiminut yhä voimakkaammin 70+-ihmisten mieltäminen objekteiksi.

Objektina käsitteellistetty ihminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei hän itse saa oikeutta määritellä itseään. Tällöin nostetaan vain yksi ominaisuus kuvaamaan henkilöä. Tämä leima peittää alleen muut piirteet. Ihmiskuva muuttuu yksiulotteiseksi.

Koronaepidemiassa se on riskialttius, hauraus, kasvanut kuoleman riskialttius. Tämä leima mahdollistaa yhteiskunnallisen tarpeen objekteiksi käsitteellistettyjen kansalaisten erityiseen suojeluun.

Vastaavasti subjektina oleminen perustuu henkilön oikeuteen itse määritellä itsensä. Subjekti-käsite sisältää mahdollisuuden aktiiviseen omatoimisuuteen ja luovuuteen. Ihminen voi ja saa toteuttaa itseään ja muokata elämäänsä ja ympäristöänsä mieleisekseen.

Subjektina olemiseen kuuluu myös vastuun kantaminen ja epävarmuuden sietäminen. Mikään ei saisi estää rakentamasta elämäämme elämisen arvoiseksi. Nykyisen pandemian aikana elämäämme säädellään ulkoapäin annetuilla ohjeistuksilla, joille on järkevät perusteet, mutta päätöksenteossa ei ole huomioitu eikä kannustettu kansalaisia luoviin ja yksilöllisiin ratkaisuihin.

Vapaus ja riskittömyyteen pyrkiminen eivät voi toteutua täysin puhtaina yhteiskunnassa. Täydellinen riskittömyys vaatisi täydellistä eristämistä ulkomaailmasta. Kuitenkaan emme silti pysty poistamaan kuolemaa. Vastaavasti täydellinen vapaus johtaisi anarkiaan.

Riskit kuuluvat elämään samoin kuin vastuu omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista. Samoin täysimittaiseen aikuisuuteen sisältyy sekä objektina että subjektina oleminen. Kokonaisvaltainen ulkopuolinen ja poliittinen säännöstely tuhoaa itsensä toteuttamisen ja omakohtaisen elämän.

Tuntematon vihollinen voidaan pyrkiä voittamaan pohtimalla itsenäisesti elämän tarkoitusta ja kohtaamalla oma haavoittuvaisuus ja tajuamalla oma kuolevaisuus Sitä ei voida ulkoistaa vain poliittisille päättäjille eikä 70+-väestöryhmälle. Pelkästään käsien pesulla ja kasvosuojaimilla ei tässä kyllä pärjätä.

Kommentoi