Eläkevarat erikseen

Paavo Jauhiainen Siilinjärvi

Lämmin kiitos valtiopäiväneuvos Kari Rajamäelle kirjoituksesta (SS 26.5.). Mielipiteisiin on helppo yhtyä. Yhtä yksityiskohtaa jäin kuitenkin ihmettelemään: ”Suomi on yksi harvoista maista, jossa julkisella sektorilla on enemmän rahoitussaatavia kuin velkoja.”

Väittämä pitää paikkansa vain jos työeläkelaitosten varat luetaan mukaan. Mielestäni valtion- ja kuntatalouden rahoitusasemaan ei pitäisi koskaan liittää työeläkelaitosten varallisuutta. Jos näin tehtäisiin, miksi sitten julkisiin varoihin ei liitetä koko kansallisvarallisuutta? Ovathan eläkelaitosten varatkin niin elämäntyötään tekevien kuin jo tehneiden yksityistä omaisuutta.

Julkisen hallinnon nettovarallisuuden tasolla Suomi on IMF:n vuoden 2019 tilaston mukaan maailman kansojen joukossa 21. sijalla. Sen mukaan Suomen julkisen hallinnon nettovarallisuus suhteessa bruttokansatuotteeseen oli viime vuoden lopussa 24,1 prosenttia. Maailman ylivoimainen johtoasema on Norjalla 86,4 prosentilla. Kaikki pohjoismaat Islantia lukuun ottamatta ovat tässä asetelmassa Suomen edellä. Naapurin Viron vastaava luku on vain 0,3 prosenttia.

Kommentoi