Korona kirkasti merkityksen

Mervi Nykänen

Siilinjärven kunta päätti viime vuoden lopulla supistaa merkittävästi avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa. Me käyttäjäperheet teimme hartiavoimin töitä, jotta toiminta saisi jatkua entisen laajuisena. Siilinjärven kunnanhallitus päätti kuitenkin toisin.

Samanaikaisesti perheeseemme syntyi neljäs lapsi. Perheellemme avoin päiväkoti- ja muksumökkitoiminta ovat olleet todella tärkeitä. Äitinä olen saanut sieltä arvokasta vertaistukea vanhemmilta sekä kasvatustukea avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiltä.

Muksumökkitoiminnan avulla muutoin kotihoidossa oleva lapsemme on saanut harjoitella ryhmässä toimimisen taitoja tutussa pienryhmässä sekä erossa oloa meistä vanhemmista muutaman tunnin ajan aina kerran viikossa. Työntekijät ovat tehneet työtään suurella sydämellä lapsia ja perheitä hyvin yksilöllisesti tukien ja kunnioittaen.

Avoin päiväkotitoiminta on palvellut hyvin myös alueen perhepäivähoitajia, joista moni onkin käyttänyt palveluita säännöllisesti. Heistä moni on kokenut palveluiden päättymisen hyvin harmillisena.

Sitten tuli korona. Korona sulki avoimen päiväkodin, kerhot, muskarit, kirjastot ja riskiryhmään kuuluvien isovanhempien avun ennätysvauhtia. Tämän kevään aikana on ollut monenlaisia vaiheita tässä pikkulapsiarjessa, joita olisin halunnut jakaa muiden ihmisten kanssa muutoinkin kuin etänä.

Tämä aika on varmasti osoittanut sen, miten tärkeitä avoimen varhaiskasvatuksen palvelut ovat lapsiperheille. Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta huolimatta moni perhe haluaa järjestää erityisesti alle kolmevuotiaiden lasten hoidon muulla tavoin kuin päiväkodissa.

Lasten kotihoito on arvokysymys, ja avoin varhaiskasvatus tukee juuri tätä kotona tehtävää arvokasta kasvatustyötä. Siilinjärven kunta teki päätöksensä säästösyihin vedoten. Koen, että tässä kohtaa päätöksenteko on kuitenkin hyvin lyhytnäköistä ja kustannukset tulevat tulevaisuudessa olemaan entistä suuremmat. Avoimen varhaiskasvatuksen päättymistä Siilinjärven keskustasta sekä Harjamäestä on ollut vaikeaa hyväksyä. Haluan uskoa ja toivoa, että toiminta jatkuisi myös näissä yksiköissä tulevaisuudessa. Se on tärkeää monelle lapsiperheelle.

Nyt on kuitenkin kiitoksen aika. Haluan koko sydämestäni kiittää kaikkia avoimen päiväkodin ja muksumökin työntekijöitä yhteistyöstä ja tuesta. Olette tehneet ja teette edelleen upeaa ja arvokasta työtä lasten ja perheiden hyväksi! Suuret kiitokset ja aurinkoista kesää.

Kommentoi