Todellisen kulttuuriteon paikka

Pasi Huttunen Uljaan Joensuun kampustoimittaja 2009 – 2017 Jussi Turunen Uljaan päätoimittaja 2017 – 2019 31 Uljaan, Stimuluksen ja Joensuun ylioppilaslehden entistä päätoimittajaa, avustajaa ja Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajaa

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta on pitänyt ylioppilaslehti Uljasta oudossa tilassa, kun lehteä ei lakkautettu, mutta henkilökunta irtisanottiin eikä lehti ilmesty. Opiskelijajournalismin tulevaisuudesta on keskusteltu, mutta vähälle huomiolle on jäänyt Uljaan ja sen edeltäjien, vuonna 1971 perustetun Joensuun ylioppilaslehden ja 1974 perustetun Stimuluksen menneisyys.

Kuinka ylioppilaskunta aikoo säilyttää ja pitää yleisön saatavilla tämän kahden sittemmin yhdistyneen yliopiston sekä Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kulttuurin historian aarrearkun?

Viiden vuosikymmenen aikana tehty opiskelijajournalismi on vielä tallella, mutta ilman asianmukaista arkistonhoitosuunnitelmaa ja sen toimeenpanoa se ei säily. Menetys olisi korvaamaton. Ylioppilaskunta on julkista valtaa käyttävä lakisääteinen organisaatio, joten siltä on voitava edellyttää avoimuutta myös tässä.

Ennen Uljaan alasajoa ylioppilaskunnassa oli käynnisteillä projekti Uljaan ja sen edeltäjien arkistojen digitoimisesta sähköiseksi, verkossa vapaasti saatavilla olevaksi arkistoksi. Siis samanhenkinen projekti kuin Karjalaisen näköislehtiarkisto Kaiku.

Nyt saatavissa on Uljaan verkkolehti sekä näköislehdet Uljaan numerosta 4/2010 eteenpäin. Arkistoista ja kirjastoista löytyy osa lehtien numeroista paperilla, mutta ylioppilaskunnalla ne ovat toistaiseksi kaikki tallessa.

Digiarkistoinnista käytiin jo keskusteluja Itä-Suomen yliopiston asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelman kanssa. Erilaisista rahoitusmalleista ja apurahamahdollisuuksista käytiin alustavia keskusteluja. Osaaminen löytyisi omasta yliopistosta.

ISYY ei halua rahoittaa journalismia, mutta sillä on laissa määritellyn kasvatustehtävän mukainen velvollisuus säilyttää kulttuuriselta ja historialliselta arvoltaan merkittävä tehty työ.

Olisiko ensi vuosi – ISYY:n täyttäessä 1.1.2020 kymmenen vuotta – sopiva hetki tehdä merkittävä kulttuuriteko?

Kommentoi