Lähi- ja perushoitaja on erikoissairaanhoidon voimavara

KYSin säästötoimet kohdistuvat myös hoitajiin. Juha Poutanen

Arja Korhonen Puheenjohtaja SuPer KYS ammattiosasto

Sosiaali- ja terveydenhuolto luo perustan yhteiskuntamme turvallisuudelle. Hoitajat ovat suurin yksittäinen ammattiryhmä, jotka työskentelevät lähellä potilasta.

Ammattietiikka ohjaa hoitotyötä. Siinä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja käytännön taidot sekä tutkitun tiedon hyödyntäminen. Hoidon on oltava laadukasta, turvallista ja vaikuttavaa. Jatkuva kiireessä työskentely ja joustaminen on riski potilasturvallisuudelle, heikentää työssä jaksamista sekä alalla pysymistä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) säästötoimet kohdentuvat laajasti hoitajiin. Hoitohenkilöstön palkat ovat meno, johon voi vaikuttaa henkilöstörakenteella ja järkevällä työnjaolla.

Lähihoitajan palkka on noin 15 prosenttia pienempi kuin sairaanhoitajan. Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superin arvion mukaa sairaanhoitajan kustannukset saattavat olla vielä korkeammat, koska osa työajasta kuluu kirjallisiin töihin ja vaativamman lääkehoidon toteutukseen. Tämä kaikki aika on pois potilaan luota.

Potilailla on oikeus hyvään, turvalliseen hoitoon. Tiedetään, että potilasturvallisuus vaarantuu, jos hoitajilla on liikaa töitä. KYSissä hoidettavat potilaat ovat usein iäkkäitä ja monisairaita. Tämä lisää erilaisten komplikaatioiden, kuten painehaavojen ja kaatumisten riskiä. Nämä saattavat johtaa pitkittyneisiin hoitojaksoihin ja heikkoon jatkohoidossa selviytymiseen kasvattaen kustannuksia.

Hyvä perushoito ja potilaiden tukeminen päivittäisissä toimissa edesauttavat toipumista ja jatkohoitoon siirtymistä. Tässä lähi- ja perushoitajilla on paras asiantuntemus.

Potilasturvallisuus edellyttää jatkuvaa ammattitaidon ylläpitämistä. Koulutuksiin pääsemistä on kuitenkin esitetty vähennettävän, mikä tulee vaikuttamaan hoitotyön laatuun.

SuPerin mielestä työnantajan tulisi miettiä kalliiden toimimuutosten sijaan, miten alueen lähi- ja perushoitajien osaamista ja työkokemusta hyödynnetään nykyistä paremmin. Täydennyskoulutus muuttuviin työtehtäviin on työnantajalle hyvä ja edullinen tapa varmistaa ammattitaitoisen henkilöstön riittävyys.

Sairaanhoitopiirin visio 2022 mennessä on, että Kuopion yliopistollinen sairaala on Suomen vetovoimaisin yliopistosairaala. Henkilökunnalle ja potilaille suunnatussa kyselyssä keskeisiksi arvoiksi nousivat potilaslähtöisyys, hyvä kohtelu, ammattitaito ja työhyvinvointi.

Suuri huoli onkin, miten tämä toteutetaan, kun hoitajien ammattitaidon ylläpitäminen ja jaksaminen on koetuksella.

Hoitajat ovat keskeinen voimavara ja menestystekijä, joiden hyvinvoinnista ja riittävyydestä on huolehdittava.

Lähi- ja perushoitajatutkinnot vastaavat hyvin erikoissairaanhoidon muuttuviin haasteisiin. Kaikilla on laaja-alaiset valmiudet hoitotyöhön sekä työkokemuksen ja osaamisalan tuottama erikoistuneempi osaaminen. Työnantajan on tärkeä tunnistaa tämä osaaminen ja ottaa se myös käyttöön.

Lähi- ja perushoitajien on saatava työskennellä koulutuksensa, osaamisensa ja työkokemuksensa mukaisissa tehtävissä silloin, kun kyseessä ei ole säädöksillä rajattu työtehtävä.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu