Tarvitaan lisää avoimuutta

Kuopion kaupunginvaltuusto käsittelee budjettia kokouksessaan 9.12.. Paula Pohjamo

Kari Sutinen Kuopio

Kuopiossa valmistellaan parhaillaan ensi vuoden talousarviota. Tiettävästi se pitää sisällään suunnitelmia, jotka toteutuessaan heikentävät rajusti lakisääteisiä palveluja ja erityisesti lasten ja nuorten hyvinvointia.

Talousarvion valmistelussa on vakavia päätöksentekoon, avoimeen tiedonvälitykseen ja objektiivisiin vaikutusarviointeihin liittyviä puutteita.

Kuntalain mukaan kunnan tärkein tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista ja tiedottaa valmisteilla olevista asioista kuntalaisille.

Kuopio on syöttänyt vastikään julkisuuteen ennusteen kuluvalle vuodelle muodostuvasta jättimäisestä 46 miljoonan euron alijäämästä. Myös ensi vuoden ennusteet näyttävät synkiltä.

Ylimitoitettu pessimismi leikkaussuunnitelmineen on tuttua ja kuvaa hyvin arvopohjaa, jolla kaupunkia johdetaan koviin talousarviopäätöksiin. Ulospäin se aiheuttaa ristiriidan hyvän elämän pääkaupungin todellisuudesta.

Tällä kertaa valtiovallan ja verottajan toimenpiteet ovat osaltaan vaikuttamassa ennusteisiin.

Kuopio toteutti noin kymmenen vuotta sitten palvelualueuudistuksen, jonka yhteydessä lautakunnilta poistettiin oikeus tehdä talousarvioesitys kaupunginhallitukselle ja sitä kautta valtuustolle.

Uudistuksen jälkeen palvelualueiden virkamiehet palvelualuejohtajien eli nykyisten apulaiskaupunginjohtajien johdolla valmistelevat suoraan kaupunginjohtajan talousarvioesitystä kaupunginhallitukselle.

Käytännössä kysymys oli vallan keskittämisestä kaupunginjohtajalle ja -hallitukselle. Samalla valmistelun ja päätöksenteon avoimuus heikentyi oleellisesti. Kuopion käytäntö on poikkeava Suomessa.

Ainakin kasvun ja oppimisen lautakunnan osalta lautakunnan rooli on jäänyt yhä enemmän sivustaseuraajaksi. Ennen uudistusta virkamiehet valmistelivat lautakunnalle talousarvioesityksen, jossa kuvattiin palvelujen muutoksia. Sen jälkeen lautakunta lähetti esityksensä liitteineen kaupunginhallitukselle.

Silloinen käytäntö avasi poliittisille päättäjille ja myös kuntalaisille aika selkeästi, miten verorahoja käytetään kussakin hallintokunnassa ja miten palvelut kehittyvät.

Lautakunta pääsi perehtymään muutosesityksiin nykyistä paremmin ja sen esitys oli kuntalaisten luettavissa julkisista asiakirjoista.

Kaupunginhallitus ja -valtuusto tekivät lopulliset päätöksensä tietäen nykyistä paremmin niiden vaikutukset ja miten ne sopivat yhteen kaupungin strategian kanssa.

Nyt juuri kukaan ei tiedä, mitä lukuja täynnä oleva Kuopion talousarviokirja pitää sisällään. Valtuuston jäsenten, puhumattakaan kuntalaisista, on mahdotonta tietää sitä lukemalla, mitä palveluille tapahtuu.

Ennusteiden perusteella monia lakisääteisiä palveluja aiotaan heikentää. Päättäjien ja myös kuntalaisten olisi aika tietää tarkemmin talousarvion vaikutuksista.

Lautakuntien listoilta tietoa suunnitelmista ei löydy. Tuoreena esimerkkinä toimii kasvun ja oppimisen lautakunnan 15.10. pidetty kokous, jossa se sai tiedonannon talousarvion valmistelutilanteesta. Se sisältää tiettävästi esityksiä usean miljoonan leikkaamisesta ensi vuoden välttämättömistä resurssitarpeista.

Lautakunnan julkisella esityslistalla ei vähennyskeinoista tai niiden vaikutuksista ole riviäkään. Niistä lienee keskusteltu kokouksessa, mutta pöytäkirjaan on kirjattu vain yksi keino: lautakunta päätti lopettaa varahenkilöjärjestelmän pilotoinnin, joka juuri käynnistettiin ja josta päätettiin viime vuonna valtuustossa.

Loput vähennyksistä vaikutuksineen jäivät tässä vaiheessa harvojen tietoon.

Mitä muut leikkaussuunnitelmat pitävät sisällään? Mitä mieltä lautakunta on niistä? Eikö nyt olisi jo aika keskustella laajasti, mitä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resurssileikkaukset tarkoittavat lasten ja nuorten elämässä?

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu