Avoimuus ja ilmastotavoitteet huomioitava käyttösuunnitelmassa

Kaupungin metsien hakkuut ovat lisääntyneet viime vuosina. Kaupungin metsistä noin kolmannes on virkistysmetsiä ja neljännes talousmetsiä. Kaupungilla on metsää lähes 10 000 hehtaaria. Aake Roininen

Atte von Wright Risto Ihantola Kuopio

Kuopion kaupunkimetsien hakkuut perustuivat vuoteen 2012 asti vuonna 2001 hyväksyttyyn metsien monikäyttösuunnitelmaan. Tämän suunnitelma valmistelu oli avointa. Suunnitelmaluonnos asetettiin julkisesti nähtäville, jolloin kuntalaiset saivat sanoa siitä mielipiteensä.

Lausuntojen ja muistutuksien perusteella muun muassa hakkuutavoitteita laskettiin esitetyn 30 000 kuutiota vuodessa sijasta tasolle 25 000 kuutiota vuodessa.

Korkeampi hakkuutavoite olisi heikentänyt Puijon, Neulaniemen ja Niittylahden metsien ekologisia, maisemallisia sekä asuin- ja elinympäristön viihtyisyyden kannalta tärkeitä arvoja.

Suunnitelma piti toteuttaa vuorovaikutteisesti. Hakkuut oli asetettava julkisesti nähtäville 1 – 1,5 vuotta ennen toteutusta. Ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriarvot määritettiin ensisijaisiksi taloudellisiin arvoihin nähden.

Viime vuosina hakkuiden valmistelu ei kuitenkaan ole ollut avointa. Hakkuusuunnitelmia ei ole asetettu nähtäväksi ja hakkuutavoitekin on noussut 30 000 kuutioon.

Itse asiassa näyttää siltä, että kiristyvän taloustilanteen vuoksi kaupunki odottaa metsiltään tulevana vuonna 2,4 miljoonan euron tuloutusta vastaten noin 45 000 kuution hakkuita.

Tämä hakkuiden kasvu ei ole suhteessa kaupungin omistaman metsämaan lisääntymiseen (nyt noin 12 500 hehtaaria, 10 000 hehtaaria vuosituhannen alussa).

Uuden metsien käyttösuunnitelman valmistelu on ilmeisesti edelleen kesken. Tämä voi olla hyväkin asia. Uudet tiedot ympäristössämme parhaillaan käynnissä olevista muutoksista nimittäin pakottavat painottamaan metsäsuunnitelmassa sellaisia näkökohtia, joita ei kaksikymmentä vuotta sitten vielä osattu ennakoida.

Etenkin odotettavissa oleva ilmaston muuttuminen jo nousevan puusukupolven aikana tulisi ottaa huomioon varsinkin, kun Kuopion ilmastopoliittista ohjelmaakin päivitetään.

Hiilineutraaliuteen ei päästä pelkästään päästöjä vähentämällä, ensiarvoista on huolehtia hiilivarastoista ja niiden kasvamisesta. Näissä metsätaloudella on keskeinen merkitys.

Avohakkuista luopuminen tai niiden vähentäminen, peitteinen metsänkasvatus, metsien kiertoajan pidentäminen, suojelun lisääminen ja ojitettujen soiden ennallistaminen palvelisi erinomaisen hyvin näitä tavoitteita.

Uudessa metsäsuunnitelmassa tulee myös selkeästi saattaa päätökseen Puijon kauan vireillä ollut Metso-kohteiden rauhoitus.

Kaupunkimetsät ovat tärkeitä ennen kaikkea kuntalaisten virkistyksen, terveyden ja Kuopion maisemakuvan kannalta. Tämän vuoksi kuopiolaisilla on oltava oikeus saada tietoa metsäsuunnitelman valmistelusta ja myös antaa siitä palautetta. Sen toteuttamisenkin osalta on palattava aiempaan avoimuuteen ja vuorovaikutteisuuteen.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu