Miksi sosiaaliala vaikenee?

Sosiaalialan ongelmia nousee usein esiin vasta suuren kohun mukana. Päivi Tuovinen

Eeva Heinonen Sosiaalityöntekijä (eläkkeellä) Kuopio

”Sosiaalialan sananvapaus vai vaientaminen” oli nimenä seminaarille, joka pidettiin 7.10. Helsingissä Haaga Helia ammattikorkeakoulussa. Pääpuhujana aiheesta oli yhteiskuntatieteiden tohtori Laura Tiitinen. Hän on tehnyt väitöskirjan aiheesta Kamppailu sananvapaudesta: sosiaalialan ammattilaisen toiminta ja valtasuhteet mediavaikuttamisen kentässä ( 2019).

Laura Tiitisen tutkimus osoittaa, kuinka sosiaalialan organisaatioissa voidaan vaientaa työntekijä, joka tuo esille palveluiden tilaa kuvaavia ja muutokseen pyrkiviä näkökulmia. Juuri heidän kuulemisensa olisi erittäin tärkeää, koska alan asiakkailla on vain harvoin mahdollisuus puolustaa omia oikeuksiaan ja vaatia rakenteellisia muutoksia.

Vaientaminen on sananvapauden estämistä tai hankaloittamista, jota työyhteisöissä toteutetaan. Sen pyrkimyksenä on ylläpitää hiljaisuuden kulttuuria ja piilottaa epäkohtia. Vaientamisessa pyritään estämään työntekijöitä jakamasta tietoa epäkohdista ja niiden paljastamista ulkopuolisille.

Vaientaminen tapahtuu Tiitisen mukaan muun muassa mitätöimällä epäkohtien paljastajaa, pelottelemalla seuraamuksilla ja rankaisemalla paljastamispyrkimyksistä. Työyhteisössä voi olla myös vaientaminen vallitsevana tapana.

Miksi vaientamisen kulttuuri vaivaa sosiaalialaa myös Kuopiossa? Hiljaisuus johtuu osittain siitä, että organisaatiossa vierastetaan avointa, julkista keskustelua ja työntekijät pelkäävät sanktioita.

Sananvapauteen puuttuminen tulee näkyväksi niille, jotka pyrkivät aktiiviseen viestintään ja vaikuttamiseen. Usein he saattavat joutua työyhteisössä sivuun ja esimiesten tarkkailun kohteeksi. Harvoin kuitenkaan heille annetaan varoitusta tai irtisanotaan, mutta pelko siitä estää esille tulon.

Sosiaalialan opinnoissa 1970-luvun Helsingin yliopistossa minulle opetettiin, että sosiaalialan työntekijällä on ammattieettinen velvollisuus olla yhteiskunnallinen vaikuttaja ja nostaa esille epäkohtia.

Nykyinen sosiaalihuoltolaki velvoittaa työntekijää ilmoittamaan epäkohdista yhteiskunnallisissa rakenteissa ja ihmisten elämässä. Liian usein vedotaan vaitiolo-salassapitovelvollisuuteen, joka koskee yksilöihin liittyviä asioita. Keskustelua epäkohdista ei tämä velvollisuus sido.

On surullista todeta, että sanktiopelon lisäksi syitä hiljaisuuteen ovat muun muassa leimautumisen pelko, jaksamattomuus, kiinnostuksen puute ja ei kuulu mulle -ajattelu.

Miksi esimerkiksi lastensuojelu ei kohota profiiliaan niillä hyvillä toimintatavoilla ja menetelmillä, joilla asiakkaiden elämään on saatu parannusta? Miksi on tyydytty siihen, että lastensuojelusta on tehty peikko?

Vaikenemisella on suuri syy tähän. Vallalle ovat päässeet vain negatiiviset asiat. Tarvitaan sosiaalialan puolustamista, ja sitä voivat tehdä ainoastaan alan ihmiset itse. Toimittajat voivat olla siinä hyvänä tukena.

Toimittajien uteliaisuus voisi olla eduksi hyvien organisatoristen ja menetelmällisten asioiden esilletuomisessa. Vuoropuhelua tulee käydä siitä, mikä meidän yhteinen suuntamme on. Tulee löytää ymmärrys toinen toistemme lähtökohdista. Positiiviset asiat on saatava esille, sillä vaikeneminen lisää ihmisten eriarvoisuutta eikä epäkohtia päästä korjaamaan.

Jotta voimme jatkossa puhua sosiaalialan sananvapaudesta, pitää organisaatioiden virkamiesjohdon ja poliittisen johdon sitoutua läpinäkyvyyden sääntöihin eli epäkohtien esille nostaminen tulee sallia.

Esimiesten ja johdon tulee seistä työntekijöiden rinnalla epäkohtien esille nostamisessa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu