Järkevää energiafuusiota ei pidä kaataa iltalypsyyn

Kahta pohjoissavolaista energiayhtiötä, Savon Voimaa ja Kuopion Energiaa, on toistaiseksi muutaman kerran yritetty yhdistää laihoin tuloksin. Toiveet ovat jälleen korkealla. Elokuun puolivälissä julkistettiin Kuopion Energian omistajan Kuopion kaupungin ja Savon Voiman omistajan Savon Energiaholdingin saavuttama neuvottelutulos.

Tällä kertaa fuusioneuvottelut aikaisemmista yrityksistä viisastuneina käytiin visusti piilossa julkisuudelta. Kunnallisen päätöksenteon läpinäkyvyyden näkökulmasta menettelyä voi luonnollisesti kritisoida. Energiaan ja energiayhtiöihin suhtaudutaan kuitenkin usein niin tunnepitoisesti, että neuvottelijoille oli järkevää turvata työrauha. Kansanvalta toteutuu, kun lopulta omistajat eli pohjoissavolaiset kunnat päättävät, onko saavutettu neuvottelutulos mahdollista hyväksyä.

Itse fuusion järkevyydestä ei vallitse suuria erimielisyyksiä. Soraääniä ja epäilyjä luonnollisesti on kuulunut, mutta tuskinpa tässä maassa ilman sellaisia päätetään yhdestäkään vähänkään tärkeämmästä asiasta. Omistajakuntien hallinnoissa ei kuitenkaan ole noussut sellaista merkittävää vastarintaa, jossa asetettaisiin kyseenalaiseksi yhdistämisen tuomat edut.

Vaikeaa se olisikin. Syntymässä on liikevaihdolla mitattuna suuri energia-alan toimija, jonka ääni varmasti kuuluisi valtakunnan tasolla energiapolitiikasta päätettäessä. Vuosittaiset synergiasäästöt olisivat miljoonia euroja, mikä vähentäisi paineita kuluttajahintojen nostamiseen. Esitetty yhtiöjärjestys takaa, että kuopiolaisten ei tarvitsisi osallistua haja-asutusalueiden korkeampiin verkkokustannuksiin.

Kuopion kaupungin hallinnossa fuusiosta päättäminen ei kuitenkaan ole edennyt toivotussa aikataulussa. Kaupunginhallituksen piti päättää asiasta maanantaina, mutta se vedettiin pois esityslistalta jo toisen kerran. Syynä on kokoomuksen kunnallisjärjestön masinoima yritys muuttaa neuvottelutulosta niin, että Kuopion edustajien osuus Savon Energiaholdingin hallintoneuvostossa vastaisi Kuopion 40 prosentin omistusosuutta. Neuvottelutulos antaisi Kuopiolle vain 17 prosenttia paikoista.

Taustalla on myös puoluepoliittisia pelkoja. Kokoomus on laskenut, että keskusta voisi esitetyllä kuntakohtaisella jaolla saada hallintoneuvostoon jopa neljän viidesosan enemmistön.

Jokainen tärkeitä neuvotteluita käynyt tietää, että neuvottelutulos on aina kompromissi. Mitä suuremmasta ja kauaskantoisemmasta asiasta on kyse, sitä hankalampaa ja hienojakoisempaa sovun löytäminen on. Omistajien eli tässä tapauksessa kuntien oikeus on niin katsoessaan myös hylätä neuvottelutulos.

Energiafuusiota ei kuitenkaan pidä kaataa kiistaan hallintoneuvoston kokoonpanosta. Esitetyssä hallintomallissa hallintoneuvosto ei ole pelkkä keskustelukerho. Omistajat käyttävät silti valtaansa ensisijaisesti yhtiökokouksessa.

Kommentoi