Susien salatappoja estävä eräpartio on tärkeällä asialla

Itä-Suomen poliisin ja Metsähallituksen yhteinen poliisin ja erätarkastajan eräpartio ryhtyy estämään susien salametsästystä ja tutkimaan susien salatappoja. Uudenlaisen toiminnan käynnistymisestä kiitos kuuluu Euroopan unionin Life-ohjelmalle, josta viisivuotisen eräpartion rahoitus tulee (Savon Sanomat 2.9.).

Selitystä yhteispartion perustamiselle sopii hakea vaikka Luonnonvarakeskuksen (Luke) vuodentakaisesta lausunnosta suden kanta-arvion yhteydessä: ”Itäisen Suomen susimäärän vähenemisen syitä ei tiedetä”. Tuolloin Luken selvitykset osoittivat, miten susikannan painopiste on siirtynyt itäisestä Suomesta läntiseen Suomeen, jossa puolitoista vuotta sitten oli 70 prosenttia koko maan susista.

Tämänvuotisen kanta-arvion reviirilaskennassa susilaumojen määrä on puolitoistakertaistunut neljästä kuuteen. Rajalaumoja on edelleen viisi ja 2–3 suden reviirejä seitsemän sijasta kuusi. Suomessa oli maaliskuussa 185–205 sutta. Kun mukaan lasketaan vielä puolet niin kutsutuista rajareviireistä, susia oli maaliskuussa kaikkiaan 200–220.

Luke käyttää susien määrän arvioinnissa yksilöpohjaista simulaatiomallia, joka päivittäin simuloi vaihtoehtoja, joita kullekin susiyksilölle voi sattumalta tapahtua. Mallissa ihmisen aiheuttama kokonaiskuolevuus on 20–60 prosenttia, josta osa on kannanhoidollista metsästystä ja osa laitonta pyyntiä.

Suden kannanhoidossa oman käden oikeuteen turvautuvia on kaikesta päätellen yhä. Erittäin uhanalaista sutta on aiheellista suojella kuten laki sanoo. Eräpartiolle onkin toivotettava runsaasti onnea ja menestystä tärkeään työhön.

Lue lisää aiheesta