Kallaveden pinnan säätely haasteellista

Jukka Hassinen Yksikön päällikkö Pohjois-Savon ely-keskus

Nimimerkki ”Laituri kuivalla maalla” kirjoitti 25.8., että Kallaveden juoksutuksia tulisi järkevöittää ja vedenpinnan korkeuden vaihteluväliä nykyisestä pienentää.

Pohjois-Savon ely-keskus on Unnukan-Kallaveden säännöstelyluvan haltija ja vastaa tältä osin siitä, että edellä mainittujen järvien säännöstely toteutetaan lupaehtojen mukaisesti.

Vähäsateisen kesän seurauksena Kallaveden vedenpinta on laskenut niin, että se on nyt 17 senttimetriä ajankohdan keskimääräistä arvoa alempana. Vedenpinta on laskenut jo laivaliikennekauden alarajalle (NN+81,25).

Viimeaikaiset sateet ovat kuitenkin osaltaan hidastaneet vedenpinnan laskua.

Kallaveden juoksutuksia säädellään Naapuskosken ja Konnuksen säännöstelypadoilla.

Padot suljettiin heti kesäkuun alussa 11. kesäkuuta, kun sulkeminen oli kevättulvien jälkeen lupaehtojen mukaan mahdollista. Kallavedestä purkautuu Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta vettä alapuolisiin vesistöihin ja tähän luonnonmukaiseen purkautumiseen ei ely-keskus voi vaikuttaa.

Kallaveden säännöstelyn toimivuutta ja varautumista kuivuuteen on pyritty parantamaan muun muassa rakennuttamalla vuonna 2016 pohjapadot Karvionkosken ja Konnuskosken niskalle. Pohjapatojen tavoitteena on hidastaa Kallaveden vedenpinnan lasku laivaliikennekauden alarajan alapuolelle vähävetisenä aikana.

Haitallisen korkeita kevättulvia sen sijaan pyritään laskemaan ja ennakoimaan jo hyvissä ajoin keväällä aloitetuilla juoksutuksilla säännöstelypadoista.

Kallaveden juoksutuskapasiteettia ei kuitenkaan voi täysimääräisesti hyödyntää, koska Unnukka ei pysty ottamaan vastaan kaikkea Kallavedestä purkautuvaa vesimäärää.

Tavoitteena on selvittää Taipaleen kanavan käyttömahdollisuutta Kallaveden tulvahaittojen vähentämisessä eli lisätä Kallaveden juoksutuskapasiteettia tulvahaittojen vähentämiseksi.

Kommentoi

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.