Järeitä metsiä tarvitaan entistä enemmän

Hannes Aleksi Hyvönen Hirsirakentaja, yrittäjä

Markku Remes vertaili avohakkuuta ja jatkuvaa kasvatusta päätyen laskelmaan, jossa avohakkuu on taloudellisesti kannattavampaa (SS 24.6.). Aiheesta on tehty paljon vertailevaa tutkimusta, ja muun muassa kolmen eri yliopiston tutkijat ovat päätyneet juuri päinvastaisiin lopputuloksiin kuin Remes.

Remeksen laskelmat pohjaavat Luken (Luonnonvarakeskus) lukuihin, joiden uskottavuus on viime aikoina romuttunut kerta toisensa perään. Herää myös kysymys, mistä lähtien metsien kiertoaika on 65 vuotta? Tällöin käytännössä hyväksytään, että talousmetsistä hakataan vain nuorta puustoa sellutehtaiden tarpeisiin.

Paljon puhuttuun massiivipuun käytön elvyttämiseen vaaditaan pidempiä kiertoaikoja ja järeää puustoa. Kiertoaikojen pidentämisestä hyötyy myös niin ilmasto kuin monikäyttö.

Remeksen kirjoituksen ansio olikin osoittaa, kuinka muutosvastainen ja poteroitunut metsäala on. Avohakkuumallia puolustetaan viimeiseen saakka vailla tieteellistä perustaa.

Metsäala on murroksessa. Tulevaisuuden metsänhoidossa hiilinielut, monikäyttö ja monimuotoisuus on otettava mukaan, kun huomioidaan metsänhoidon onnistumista ja kannattavuutta.

Silti on hyvä muistaa, että tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut jatkuvan kasvatuksen puhtaasti taloudellisestikin kannattavaksi vaihtoehdoksi kalliille ja työläälle metsänviljelymallille. Ilmastonmuutoksen torjumisen ja puurakentamisen tarpeet kohtaavat järeissä luomumetsissä.

Kommentoi