Ohjausta hyvinvointia edistäen

Kuopion Asuntotoimi tekee aktiivista yhteistyötä kaupungin ARA-toimijoiden kanssa. Niiralan Kulma Oy rakennuttaa havainnekuvassa olevaa uutta ikäihmisten asumispalveluyksikköä Pyöröön, ja kaupunki tuottaa näihin koteihin vanhusten hoivapalvelut. Qvim arkkitehdit

Katri Hiltunen, asuntotoimenjohtaja Lauri Lytsy, kiinteistöjohtaja Jarkko Meriläinen, tonttipäällikkö Kuopion kaupunki

Kiinteistö-Kys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Kokki (SS 10.7.) ilmaisi huolensa Kuopion kaupungin tavasta ohjata asumista, asuntorakentamista ja julkista tuotantoa. Kokki viittasi kirjoituksessaan asuntorakentamista käsittelevään artikkeliin (SS 23.6.).

Asuminen ja asuntomarkkinat toimivat erittäin moniulotteisesti. Yksittäisessä artikkelissa asian kokonaiskuva voi tilan puutteen vuoksi jäädä hahmottumatta tai tulla ymmärretyksi jopa väärin. Tämän vuoksi kaupungin asumisen ja asuntorakentamisen ohjaamisen tavoitteita on syytä hieman tarkentaa.

Kaupungin johto ja päättäjät ovat lukuisilla päätöksillään sitoutuneet asumisen ohjaamiseen Kuopiossa. Asuntorakentamista ohjataan mm. tonttipolitiikan, kaavoituksen ja erilaisten päätösten keinoin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kohtuuhintaista asuntotuotantoa, asuntoalueiden tasapainoista täydennysrakentamista sekä erityisasumisen ja ikäihmisten hankkeiden sijoittumisen ohjaamista.

Asumisen edistämisessä ja asuntomarkkinoiden ja -rakentamisen ohjaamisessa Kuopion kaupungin päätavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin lisääminen. Tavoitteena on myös välillisesti ja mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa asumisen kustannuksiin eli etenkin asuntojen hintoihin ja vuokriin.

Riittävän suuri asuntotuotannon määrä on eräs tärkeimmistä keinoista asumisen kustannusten hillitsemiseksi. Tästä syystä kaupunki ei ole lähtenyt jarruttamaan uudishankkeiden toteutumista. Samaan aikaan kaupunki toki varmistaa valtion korkotukirahoituksella toteutettavien hankkeiden (vuokra- ja asumisoikeusasunnot, erityisryhmät) etenemisen ja tarpeellisen määrän.

Kaikille uusille asuntoalueille ohjataan valtion tuettua tuotantoa (ARA-tuotanto) ja myös vanhojen alueiden täydentämisessä kiinnitetään huomiota erilaisten väestöryhmien tarpeisiin. Monipuolisen tuotannon varmistamiseksi ns. ARA-tuotannon tontit varataan ja pidätetään ensin ennen muiden tonttien luovutusta.

Useat Kuopion päätöselimissä hyväksytyt raportit ohjaavat kaupungin tavoitteita asumisessa ja asuntorakentamisessa. Näistä tärkeimmät ovat pitkän aikavälin linjauksia käsittelevä Kuopion kaupunkirakenne 2030-luvulle, Kuopion väestö, työpaikat ja asuminen -tavoitteet tulevalle viisivuotiskaudelle sekä vuosittainen talousarvio. Viimeisin asumisen tavoiteraportti hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 15.6.2020.

Kuopion seutu ja valtio ovat neuvottelemassa yhdessä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksesta. MAL-sopimus sisältää runsaasti jo aiemmin Kuopiossa linjattuja asumisen tavoitteita: mm. kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisääminen, lähiöiden kehittäminen, vanhan asuntokannan peruskorjaaminen, puurakentamisen lisääminen sekä asunnottomuuden vähentäminen.

MAL-sopimuksen valmistelu aloitettiin ministeriöiden ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kanssa ennen juhannusta ja neuvotteluja jatketaan heti kesälomien jälkeen. Valtion mahdollisen lisärahoituksen avulla pyritään alueen yhteiskehittämisen aktivointiin seudun erityispiirteet huomioiden. Kuopion asuntotoimi, tonttipalvelut, kaavoitus sekä lukuisat muut palveluyksiköt tekevät yhteistyötä asumisen kehittämiseksi ja asuntorakentamisen edistämiseksi. Asuntorakentamista ohjataan ja valtion tuetun asuntotuotannon toteutumisesta huolehditaan.

Asumisen edistämistyössä markkinat toimivat osaltaan hyvin, mutta ainoastaan markkinoiden varaan kaupunki ei jätä kehittämistyötä. Viranomaisohjausta tarvitaan ja sitä myös käytännössä tehdään, mutta asukkaita kuullen ja lukuisten kumppanien kanssa.

Yhdessä tavoittelemme hyvän asumisen Kuopiota ja lisää hyvinvointia nykyisiä asukkaita ja tulevia sukupolvia varten.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu