Mikkelissä vahvistuisi Itä-Suomen kirjasto-osaaminen

Varastokirjasto sijaitsee Kuopion Päivärannassa. Juha Poutanen

Seija Kuikka (kesk.) Mikkelin kaupunginvaltuuston pj Arto Seppälä (sd.) Mikkelin kaupunginhallituksen pj .

Savo-Karjalan kansanedustajat ottivat Savon Sanomissa kantaa Varastokirjaston säilyttämiseksi Kuopiossa. He toivat esille, että taloudellisista syistä Varastokirjaston yhdistämistä Kansalliskirjastoon ja siirtoa yhteisiin tiloihin Mikkeliin ei ole syytä tehdä. Siirto on kuitenkin tehtävä Itä-Suomen kokonaistalouden vuoksi, antaahan yhdistäminen lisää nettotuloa alueelle pääkaupunkiseudulta.

Lisäksi julkilausumassa on jäänyt huomioimatta kokonaisvaikutus, jossa integraation hyöty laajenee taloudellisten vaikutusten lisäksi arkisto- ja kirjastotoimialojen osaamisen vahvistamiseen Itä-Suomessa.

Varastokirjasto on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) suorassa ohjauksessa oleva laitos, josta ministeriö haluaa luopua. OKM asetti ensimmäisen kerran vuonna 2013 ja sen seurauksena 8/2017 työryhmän valmistelemaan esitystä Varastokirjaston yhdistämisestä Helsingin yliopiston yhteydessä toimivaan Kansalliskirjastoon, jolle toiminta luontevasti kuuluisi. Kumpaankin selvitysraporttiin olisi syytä tutustua huolella, samoin jo valmisteltuun lakiesitykseen yhdistämisestä.

Yliopisto asetti ehdoksi, että yhdistämisen on oltava kustannusneutraali ja yhteiset tilat rakennetaan Mikkeliin Memory Campus-alueelle. Helsingin yliopisto, Kansallisarkisto, Kansalliskirjasto ja Mikkelin kaupungin kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy ovat suunnitelleet uudisrakennuksen, johon sijoittautuisivat nykyiset Kansalliskirjaston Mikkelin toimipisteen toiminta, Varastokirjasto Kuopiosta ja Kansallisarkiston massadigitointiyksikkö sekä mahdollisuuksien mukaan osia Kansalliskirjaston Helsingin kokoelmista.

On muistettava, että valtioneuvosto 2017 teki periaatepäätöksen, jotta valtionhallinnon organisaatioiden hallussa olevien analogisten asiakirja-aineistojen digitointi ja arkistoidaan vain sähköisesti. Kansallisarkiston linjauksen mukaisesti massadigitointi käynnistyy ensi vuoden alussa Mikkelissä.

Varastokirjaston yhdistämistä Kansalliskirjastoon ja siirtoa Mikkeliin puoltavat mm. saneeraus- ja lisätilan tarve Kuopiossa, Kansalliskirjaston luolaston täyttyminen Helsingissä sekä Helsingin, Kuopion ja Mikkelin yhteenlasketut vuokratilat. Hyötyä saisi myös siirtymisellä automatisoituun varastojärjestelmään, jolloin henkilöstöä voitaisiin ohjata tuottavampiin tehtäviin.

Keskittämiselle on kertynyt runsaasti puoltavia seikkoja. Esimerkiksi käyttömenoista tulisi miljoonaluokan säästö, ja samalla turvattaisiin ns. täyden palvelun konsepti kirjastoverkolle.

Kansalliskirjaston toiminta jatkuu Helsingin yliopiston sijaintikaupungissa. Tällöin sijaintipaikkana Mikkeli on ainut mahdollinen itäisessä Suomessa. Olisiko meidän tässä siten syytä olla yhteisessä itäsuomalaisessa rintamassa?

Mikkelissä toimii jo nyt Memory Campuksena tunnettu arkisto- ja kirjastotoimialojen valtakunnallisesti ja jopa kansainvälisesti ainutlaatuinen osaamis- ja palvelukeskus, jossa keskeisiä toimijoita ovat Helsingin yliopiston Kansalliskirjasto, Kansallisarkiston Keskusarkisto, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto ELKA, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja useat yritykset.

Osaamisen kärkinä ovat modernit tiedonhallintaratkaisut sekä kulttuuri- ja tietoperinnön säilytys- ja jakeluratkaisuosaaminen, mikä täydentäisi koko itäisen Suomen osaamistasoa. Ovathan Itä-Suomen yliopiston painopisteet muilla aloilla.

Valtion olisikin tehtävä aiemman suunnitelman mukaisesti päätös Varastokirjaston liittämisestä Helsingin yliopiston alaiseen Kansalliskirjastoon ja toimintojen siirtämisestä Mikkeliin Memory Campus alueelle. Näin osaamiskeskus pystyy palvelemaan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin.

Toivommekin, että Savo-Karjalan kansanedustajat näkevät kokonaisuuden eivätkä vedä mattoa itäisen Suomen pienempien kaupunkien ja alueiden alta. Yliopistokaupunki Kuopio pärjää sitä paremmin, mitä vahvempi koko itäinen Suomi on.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu