Pääkirjoitus 24.9.2020: Kiusaamisen kierre on katkaistava alkuunsa

Vantaan Kytöpuiston koululla viime viikolla tapahtunut väkivallanteko osoittaa, mihin koulukiusaaminen voi pahimmillaan johtaa, jos siihen ei ajoissa puututa. Tilanteessa neljän kuudesluokkalaisen joukkio oli kaatanut nuoremman oppilastoverinsa maahan ja pahoinpidellyt tätä rajusti. 11-vuotias uhri jouduttiin viemään ambulanssilla sairaalaan. Hän säästyi vakavilta vammoilta, mutta tilanteessa oli riski paljon pahempaankin.

Kiusaamisena tapausta pahentaa se, että pahoinpitely tallennettiin videolle ja sitä levitettiin some-palvelussa. Tekijät eivät ehkä tulleet ajatelleeksi, että video on todistusaineistoa, joka on päätynyt poliisinkin haltuun.

Kytöpuiston koulun tapahtumia voi pitää yksittäistapauksena. Toisaalta rankat väkivallanteot ovat vain jäävuoren huippu kaikesta kiusaamisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyjen mukaan yläasteikäisten kokemus kiusatuksi tulemisesta on vähentynyt 2010-luvulla. Ääritapauksessa väkivaltaan johtava kiusaaminen kertoo kuitenkin siitä, että koulu on epäonnistunut pahoin oppilaiden perusoikeuksien turvaamisessa.

Vaikka kaikki kiusaaminen on tuomittavaa, on kuitenkin tehtävä selvä ero sanallisen ja fyysisen loukkaamisen välillä. Vastaava tutkija Tomi Kiilakoski Nuorisotutkimusseurasta huomauttaa, että muualla yhteiskunnassa pahoinpitelyksi tunnistettavaa käytöstä nimitetään kouluissa kiusaamiseksi. Toisin sanoen vaarallista ilmiötä vähätellään ja peitellään käyttämällä siitä lieventävää ilmausta. Esimerkiksi töniminen saatetaan kuitata nuorten harmittomaksi nujakoinniksi, vaikka millä tahansa työpaikalla sellainen olisi peruste varoitukselle tai irtisanomiselle.

On järkyttävää havaita, että lasten oikeus fyysiseen koskemattomuuteen on yhteiskunnassamme paljon aikuisten vastaavaa oikeutta heikompi. Näin ei saa olla. On korkea aika lopettaa väkivallan vähättely, kitkeä se juurineen, ja taata kaikille koululaisille yhtäläinen oikeus oppimisrauhaan.

Asiaa on tarkasteltava myös laajemmin eettisenä ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä. Nuorimmat kiusaajat voivat välttyä rikosoikeudellisilta seuraamuksilta, mutta heidät voidaan esimerkiksi erottaa koulusta ainakin määräajaksi. Näin on vakavissa tapauksissa myös meneteltävä. Liian usein uhri joutuu kantamaan yksin seuraukset. Tilanne, jossa kiusattu joutuu vaihtamaan koulua turvallisuutensa takia ja kiusaajat saavat jatkaa kuin mitään ei olisi tapahtunut, on moraalisesti täysin kestämätön.

Jos kiusaamiseen ei kunnolla puututa tai puututaan leväperäisesti, seuraukset voivat olla erittäin vakavia ja peruuttamattomia. Koulujen rehtoreilta ja koko opettajakunnalta vaaditaan tarmoa käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta pahan kierre katkaistaan heti alkuunsa.

Liian usein uhri joutuu kantamaan yksin seuraukset.

Kommentoi