Parlamentista Tuula Väätäinen: Peruskoulututkinnolla ei enää pärjää nykymaailman työelämässä

Tuula Väätäinen

Oppivelvollisuuden uudistuksessa on kyse oppivelvollisuusiän korottamisesta 18 ikävuoteen asti ja perusopetuksen maksuttomuuden laajentamisesta. Uudistuksen myötä opiskelussa tarvittavat oppimateriaalit ja matkat ovat oppivelvolliselle pääasiassa maksuttomia.

Kyseessä on lähihistorian merkittävin koulutuspoliittinen uudistus ja sosialidemokraattisen puolueen pitkäaikainen poliittinen päämäärä. Oppivelvollisuusuudistus on ottanut merkittäviä edistysaskelia viime päivinä. Keskiviikkona 2.12. eduskunnan perustuslakivaliokunta sai valmiiksi lausuntonsa ja antoi hyväksyntänsä hallituksen esitykselle. Maanantaina 7.12. myös sivistysvaliokunta antoi puoltavan lausuntonsa uudistukselle.

Hallituksen esitys ei selvinnyt perustuslakivaliokunnan käsittelystä ilman huomautuksia. Valiokunta huomautti lausunnossaan, että hallituksen esityksessä ei ollut riittävän selvästi ilmaistu, ettei oppivelvollisuus tarkoita koulupakkoa. Oppivelvollisuuden voi suorittaa myös vaihtoehtoisin tavoin. Lisäksi maksuttomuutta tulee täsmentää erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa välineiden osalta. Valiokunta painotti myös, että sairaudesta tai vammasta johtuva oppivelvollisuuden keskeyttäminen tulisi tehdä vain poikkeuksellisista syistä. Ensisijaisesti on turvattava oppivelvollisen mahdollisuus suorittaa oppivelvollisuutensa kohtuullisin mukautuksin ja tukitoimien avulla.

Tavoitteena oppivelvollisuuden laajentamisella on, että jokaiselle nuorelle Suomessa taataan toisen asteen tutkinto ja tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta sosiaalisesta asemastaan. Kyse on mahdollisuuksien tasa-arvosta ja yhteiskunnan vastuusta.

Tällä hetkellä noin 16 prosenttia ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa. Näillä nuorilla on muita ikätovereitaan heikommat valmiudet osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja työllistyä. Toisen asteen tutkinnon suorittaminen parantaa merkittävästi nuorten työllistymismahdollisuuksia.

Peruskoulututkinnolla ei enää pärjää nykymaailman työelämässä. Pelkän peruskoulun oppimäärän suorittaneiden työllisyysaste on noin 40 prosenttia, ja se pienenee koko ajan. Samalla työelämän osaamisvaatimukset kasvavat ja matalan koulutus- ja osaamistason työt vähenevät Suomessa. Oppivelvollisuutta laajentamalla suomalaisnuorten koulutus- ja osaamistasoa nostetaan. Näin takaamme nuorille paremmat mahdollisuudet pärjätä tulevaisuuden työelämässä.

Kirjoittaja on kuopiolainen kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan jäsen (sd.).

Työelämän osaamisvaatimukset kasvavat.

Kommentoi