Parlamentista Sanna Antikainen: Hoitajat ansaitsevat koronalisän

Sanna Antikainen

Useat Euroopan maat ovat kompensoineet koronapandemian aiheuttamaa lisääntynyttä kuormitusta terveydenhuollon henkilöstölle palkankorotusten ja kertakorvausten muodossa. Suomessa hoitoalan ammattiliitot Tehy ja SuPer vetosivat keväällä kertakorvauksen puolesta, mutta toiveet ovat toistaiseksi kaikuneet kuuroille korville.

Koronan toisen aallon iskiessä liitot muistuttivat jälleen henkilöstön jaksamisesta ja varoittivat alanvaihtoa harkitsevien työntekijöiden osuuden olevan nousussa koronan aiheuttaman lisääntyneen työtaakan ja keväisten poikkeusolojen vuoksi.

Korona-aika ei pelkästään ole rasittanut hoitoalan työntekijöitä valmiuslain muodossa, sillä kyseessä on vakava tartuntatauti, johon ei vielä ole tehokasta lääkitystä, ja rokotukset on vasta päästy aloittamaan.

Koronapotilaiden hoito muodostaa tartuntavaaran sekä suorassa potilaskontaktissa työskenteleville että heidän perheenjäsenilleen ja lähipiirilleen.

Myös tarvittavien suojavarusteiden puute ja viranomaisten epäselvät ohjeistukset niiden käytöstä ovat aiheuttaneet hämmennystä useilla työpaikoilla.

Hoitoala on pitkään kamppaillut työvoimapulan ja alanvaihdon kanssa. Alaa ei nähdä houkuttelevana, ja monet hoitajat kokevat, ettei heidän työpanostaan arvosteta. Sairaanhoitajaliiton tekemän kyselyn mukaan yli puolet sen vastaajista miettii koronapandemian keskellä alanvaihtoa ja lähes joka kolmas on pohtinut sitä aiemminkin. Yli 40 prosenttia koki olevansa ajoittain uupuneita.

Hoitoala on pitkään kamppaillut työvoimapulan ja alanvaihdon kanssa.

Hoitajien palkkataso on muita pohjoismaita huomattavasti alhaisempi. Ammattiliittojen teettämien tutkimusten mukaan raskas koronakevät on myös lisännyt kiinnostusta alanvaihtoon entisestään.

Nyt olisikin aiheellista näyttää, että hoitotyötä arvostetaan Suomessa ja osoittaa koronan torjuntaan ja hoitoon osallistuville myös rahallinen korvaus työstä.

Olen tehnyt toimenpidealoitteen 1000 euron kertakorvauksen maksamisesta koronapandemian aiheuttaman ylimääräisen työtaakan vuoksi hoitoalan työntekijöille. Hallituksen tarvitsee vain ottaa aloitteeni käsittelyyn.

Pallo on nyt varsinkin pääministeripuolue sosiaalidemokraateilla. Mikä on tekosyynne siihen, ettette suostu maksamaan koronakorvausta hoitajille?

Kirjoittaja on perussuomalaisten kansanedustaja Outokummusta.

Kommentoi