Yhteinen kampus pysyy tavoitteena

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat lähentyneet kaikkialla Suomessa ja niin myös Pohjois-Savossa. Kun Kuopion ja Joensuun yliopistot ovat samaan aikaan avioituneet yhteiseksi Itä-Suomen yliopistoksi, on syntynyt jopa neljän korkeakoulun yhteistyöryhmä, jossa toisena parina ovat pohjoissavolaisten Savonia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuusta.

Kuopiossa yliopiston ja ammattikorkeakoulun välejä on lämmitelty tietoisesti jo useamman vuoden ajan ja päästy jopa niin läheisiin väleihin, että on ryhdytty puuhaamaan yhteistä kampusta, yliopistokeskusta, Savilahden rantamille Snellmanian, Canthian ja erilaisten "teknioiden" yhteyteen. Henkiset esteet tuntuivat joskus takavuosina ylitsekäymättömiltä. Niitä on onnistuttu hälventämään, kun on huomattu, ettei yhteistyö vie mitään pois toiselta, vaan hyödyntää molempia.

Yhteisen kampuksen rakentamista alettiin hahmotella viime vuonna, ja alustava rakennusaikataulukin saatiin nopeasti aikaan.

Tänä syksynä on kuitenkin ilmennyt, ettei kaikki taida mennäkään heti ensimmäisten suunnitelmien mukaan. Savonia-ammattikorkeakoulu on yllättynyt vuokrapyynnöistä, joita se on saanut yliopiston tiloja hallinnoivilta Suomen yliopistokiinteistö -yhtiöltä ja irtaantuu mieluummin jo solmituista aiesopimuksista kuin lähtee maksamaan kohtuuttomina pitämiään vuokria.

Muodollinen, virallinen päätös tästä tehtäneen ammattikorkeakoulun kuntayhtymän hallituksen kokouksessa huomenna torstaina. Tykkänään ei Savonia ole irtaantumissa ensimmäistä aiesopimuksista, vaan aikoo pysyä mukana rakennushankkeessa, jolla luodaan yhteiset tilat hammaslääketieteen ja hammashoidon lisääntyvälle koulutukselle.

Savonialaiset huomattavat myös, että he eivät ole missään nimessä hylkäämässä ajatusta yhteisestä kampuksesta yliopiston kanssa.

He haluavat ainoastaan löytää ratkaisuja, joilla terveydenhuollon, matkailun ja ravitsemuksen koulutukselle saadaan Savilahdesta uudet, sopivat tilat halvemmalla, mitä ammattikorkeakoululle nyt tarjotaan. Savonialaiset tietävät hyvin, millaisia vuokria ammattikorkeakoululta peritään esimerkiksi Joensuussa ja siellä taksa on puolta pienempi kuin mitä Kuopiossa nyt pyydetään. Savonian musiikkiopetus on kampushankkeiden ulkopuolella, se jatkuu Kuopion musiikkikeskuksen yhteydessä.

Ammattikorkeakoulu ei ole tyytyväinen myöskään Savilahdessa tarjottuun rakennusaikatauluun. Airsopimuksissa puhutaan vuodesta 2015, mutta savonialaisten mielestä töitten pitäisi alkaa huomattavasti sutjakammin. Tavoitteena on löytää nyt Savilahdesta tontteja, joissa rakennuskustannukset jäisivät huomattavasti halvemmiksi kuin aluksi tarjotuille rantatonteille ja joissa rakennustyöt voitaisiin käynnistää parin vuoden sisällä. Kalliiksi todettujen Suomen yliopistokiinteistöjen vaihtoehdoksi haetaan edullisempaa rakentajaa. Varteenotettava kumppani voisi olla Technopolis, jonka kanssa Savonia on jo nyt vuokrasuhteissa.

Kommentoi