Lukijan sanomat: A2-kielen opiskeluun oltava muitakin vaihtoehtoja kuin 16 oppilaan ryhmä

Kuten Juho Oikarinen (SS 3.2.) kirjoitti, A2-kieltä voi tosiaan Kuopiossa opiskella, kun samalta koululta kieltä valitsee 16 oppilasta.