Pääkirjoitus 27.3.2021: Kotimainen omistaja on ulkomaista parempi

Keskiviikkona julkistettua työryhmäraporttia kotimaisen omistamisen ohjelmaksi on aiheellista kiittää, sillä se tarjoaa kymmenittäin keinoja tukea yritysten kotimaista omistamista. Vaikka kansainvälinen pääoma ja osaaminen ovat tärkeitä Suomen yrityksille ja koko yhteiskunnalle, kotimaisen omistuksen etuja ne eivät ohita saati vähennä.

Kansanedustaja Juha Sipilän (kesk.) johtaman työryhmän ehdotuksista suurta yleisöä kiinnostavimpiin kuuluu ajatus liittää osakesäästötili osaksi äitiyspakkausta. Valtio lahjoittaisi 300 euroa jokaiselle vastasyntyneelle sijoitettavaksi osakkeisiin. Ideassa on nähtävissä useita etuja. Parhaimmillaan se loisi pohjaa kansankapitalismille, kun se opettaisi näkemään osinkojen merkityksen sekä sijoitusten arvonnousun mahdollisuuksia.

Suomalaisen omistamisen näkökulmasta tärkeimmät ehdotukset sisältyvät kolmeen toisiinsa kietoutuvaan toimenpidekokonaisuuteen, jotka tähtäävät kannustavaan verojärjestelmään, myönteiseen asenneilmapiiriin ja omistajaosaamisen vahvistamiseen. Verojärjestelmän kuuluu olla kannustava, ennustettava ja neutraali. Vaikka asenneilmapiirin merkitystä on luultavasti mahdotonta mitata rahassa, käytännön esimerkit osoittavat, miten merkityksellinen se on. Omistaja on yrityksessä se, joka päättää. Osakeyhtiössä päätösvalta jakautuu osakeomistusten suhteessa. Omistaminen on valtaa. Tietenkin, jos omistaja ei ymmärrä omistamisen olemusta, silloin omistus on väärissä käsissä.

Asenneilmapiiristä on lyhyt matka omistajaosaamiseen. Nykyään moni yrittäjä osaamistaan epäillessä luopuu yrityksestään myymällä sen kokonaan tai osittain ammattimaiselle omistajalle kuten pääomasijoitusrahastolle, jonka edustajat rakentavat liiketoimintaa omasta näkökulmastaan optimaalisella tavalla. Toiminnalle on toki sijansa, mutta tällaisissa yrityskaupoissa alkuperäisen yrittäjän potentiaali saattaa jäädä vajaakäytölle. Yrittäjä on asiantuntija erityisesti yrityksen toimintaympäristön suhteen.

Liiketoiminnassa omistaja haluaa sijoittamalleen pääomalle tuottoa. Kun omistaja on ulkomaalainen, sijoituksen tuotto menee ulkomaille, pois Suomen taloudesta. Kun omistaja on kotimainen, sijoituksen tuotto jää kotimaahan. Tuotto on pohja uusille investoinneille. Ne taas synnyttävät talouskasvua. Siitä seuraa työpaikkoja. Työntekijät, omistajat ja yritykset maksavat palkastaan, osingoistaan ja voitoistaan veroja, joilla kustannetaan hyvinvointivaltion menoja. Kotimaisen omistuksen arvo tulee juuri tuottojen luomasta positiivisesta kierteestä.

Omistaminen on valtaa.

Kommentoi