Parlamentista Tuula Väätäinen: Lapsille ja nuorille on tarjottava riittävästi vapaa-ajan toimintaa

Tuula Väätäinen

Nuoret ja lapset ovat eläneet nyt yli vuoden verran koronan ja rajoitustoimien aikaa, ja sillä on ollut kielteisiä vaikutuksia nuorten elämänlaatuun. Kun koronatilanne vihdoin hellittää kesää kohden mentäessä, täytyy koko yhteiskunnassa pitää huoli, että liikunta- ja kulttuuripalvelut ovat nuorten käytettävissä täysimääräisesti heti kun rajoitteet sen sallivat.

Sellaista tilannetta ei saa päästää tapahtumaan, että rajoituksia kevennetään mutta liikunta- ja kulttuuripalvelut ja harrastustoiminnan tilat olisivatkin kiinni. Normaalioloissakin kesä jossain määrin hiljentää yhteiskunnan eri osa-alueiden toimintoja. Koulut ja oppilaitokset siirtyvät kesälomille. Loma-aikana lapsille ja nuorille on pystyttävä tarjoamaan ohjattua harrastus- ja nuorisotoimintaa, sillä perheiden yhteinen vapaa-aika ei kata koko kesää.

Lasten ja nuorten tarve päästä liikkumaan ja harrastamaan on suuri. Liikunta ja harrastaminen ovat tärkeä osa meidän jokaisen henkistä kestävyyttä, ja monille nuorille harrastus on arjen henkireikä. Mitä nopeammin normaali harrastustoiminta koronan jälkeen jälleen käynnistyy, sitä paremmin pystymme minimoimaan poikkeusoloista aiheutuneita negatiivisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Kunnissa täytyy pitää huoli, että omat lähipalvelut kuten uimahallit, liikuntasalit ja muut harrastustoiminnan mahdollistavat tilat ovat varmasti käyttökunnossa.

Lieväntääkseen koronatilanteen lapsille ja nuorille aiheuttamia haittoja opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää nuorisoalan järjestöille avustusta nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämiseen. Avustus on osa hallituksen toimenpidekokonaisuutta.

Avustusta ovat voineet hakea valtionapukelpoiset, valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt.

Avustuksen tarkoituksena on kattaa nuorten harrastus- ja kesätoiminnan lisäämisestä ja kehittämisestä järjestöille aiheutuvia palkka- ja palkkiokuluja. Nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista tuetaan 1.5.–30.9.

Perheiden yhteinen vapaa-aika ei kata koko kesän pituutta.

Katseet suuntautuvat nyt tulevaan kesään, jolloin on ratkaisevaa, että lapsille ja nuorille on tarjolla riittävästi matalan kynnyksen mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Tällä tavoin ehkäisemme nuorten pahoinvointia, syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Turvaverkot ovat keille tahansa tärkeitä, mutta erityisesti nuorille.

Kirjoittaja on kuopiolainen kansanedustaja, perustuslakivaliokunnan jäsen ja kuntavaaliehdokas (sd.).

Kommentoi